Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2017-73

ZK-06-2017-73.doc  ZK-06-2017-73pr01.pdf
Číslo materiálu73
Číslo jednacíZK-06-2017-73
NázevNávrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Jihomoravským krajem
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá J. Hyliš
Počet příloh
Popis problémuJihomoravský kraj v průběhu roku 2016 zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na výběr autobusových dopravců pro oblast Znojemska s předpokládaným zahájením provozu v prosinci 2017. Z důvodu zajištění propojení mezikrajské dopravy je s ohledem na komfort cestujících vhodné, aby přeshraniční linky byly provozovány uceleně. U soutěžených linek s přesahem na území Kraje Vysočina se Kraj Vysočina zavazuje postupovat dle již praktikovaného systému vzájemného zápočtu dopravních výkonů na základě smlouvy s Jihomoravským krajem ze dne 16. 12. 2014 anebo systémem úhrady kompenzace. Kombinace obou postupů je možná.
Na základě usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0289/04/2016/ZK ze dne 21. 6. 2016 byla uzavřena Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Jihomoravského kraje na výběr autobusových dopravců pro oblast Znojemska. Daná smlouva řešila vztah v rámci zadání veřejné zakázky a princip následného uzavření mezikrajské smlouvy na základě veřejné zakázky Jihomoravského kraje pro oblast Znojemsko s přesahem linek na území Kraje Vysočina.
V materiálu ZK-06-2017-73, př. 1 je uveden návrh smlouvy o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou na základě výsledku výše uvedené veřejné zakázky Jihomoravského kraje na výběr autobusových dopravců pro oblast Znojemska. Uzavření této smlouvy je nutné pro možnost finanční spoluúčasti na zajištění dopravní obsluhy, která bude realizována na území Kraje Vysočina na základě výběrového řízení pro oblast Znojemska.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozhodnout o uzavření Smlouvy o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČO: 70888337, dle materiálu ZK-06-2017-73, př. 1.
StanoviskaRada kraje usnesením č. 1866/34/2017/RK doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČO: 70888337, dle materiálu RK-34-2017-30, př. 1.

OddPKŽÚ nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČO: 70888337, dle materiálu ZK-06-2017-73, př. 1.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz