Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2017-72

ZK-06-2017-72.doc  ZK-06-2017-72pr01.doc  ZK-06-2017-72pr02.pdf
Číslo materiálu72
Číslo jednacíZK-06-2017-72
NázevFOND VYSOČINY - Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV1560.0008
Zpracoval M. Majdičová
Předkládá J. Hyliš
Počet příloh
Popis problémuJedná se o změnu Článku 7 odst. 4 a 5 Smlouvy o poskytnutí dotace projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny - grantový program Bezpečná silnice 2016.
Dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV01560.0008 měla obec Dlouhá Brtnice se sídlem Dlouhá Brtnice 57, 588 34 Dlouhá Brtnice, IČO: 00373664 (dále jen Příjemce ) realizovat projekt Dlouhá Brtnice - úprava přechodu pro chodce . Dne 6. 9. 2017 se uskutečnila průběžná veřejnosprávní kontrola na místě, na základě které byla zjištěna administrativní chyba garanta programu Bezpečná silnice 2016 spočívající v nesprávném vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů, tzn., Článku 7 odst. 4 a 5 Smlouvy o poskytnutí dotace. Znění Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV01560.0008 je obsahem materiálu
ZK-06-2017-72, př. 2.
Návrh řešení ODSH navrhl radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje změnu Podmínek použití dotace Smlouvy o poskytnutí dotace č FV01560.0008 projektu Dlouhá Brtnice - úprava přechodu pro chodce schválit, tj. rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01560.0008 dle materiálu ZK-06-2017-72, př. 1.
StanoviskaOdbor regionálního rozvoje:
Odbor regionálního rozvoje nemá připomínek ke znění dodatku Smlouvy. Uznatelné a neuznatelné náklady jsou uvedeny v souladu s výzvou.

Rada Kraje Vysočina:
Rada kraje na svém jednání dne 17. 10. 2017 usnesením č. 1833/33/2017/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. č. FV01560.0008, dle materiálu RK-33-2017-49, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01560.0008 dle materiálu
ZK-06-2017-72, př. 1.
Odpovědnost ODSH
Termín 30. 11. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz