Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2017-66

ZK-06-2017-66.doc  ZK-06-2017-66pr01.doc  ZK-06-2017-66pr02.doc
Číslo materiálu66
Číslo jednacíZK-06-2017-66
NázevZásady ZK pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina - aktualizace
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh
Popis problémuMateriál se zabývá návrhem aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina.
Zastupitelstvo kraje schválilo dne 22. 11. 2016 usnesením č. 0552/07/2016/ZK Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina (dále jen zásady ). Aktualizace zásad je obsažena v materiálu ZK-06-2017-66, př. 2 (materiál ve změnovém režimu). Jedná se o změny, které reagují na doporučení odboru kontroly. Další administrativní úpravy zásad souvisejí s aplikační praxí. Samotný základ zásad a systém přidělování dotací se nemění.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-06-2017-66, př. 1.
StanoviskaRada Kraje Vysočina materiál projednala na svém zasedání dne 24. 10. 2017 a usnesením č. 1862/34/2017/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-06-2017-66, př. 1.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz