Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2017-55

ZK-06-2017-55.doc  ZK-06-2017-55pr01.doc  ZK-06-2017-55pr02.doc
Číslo materiálu55
Číslo jednacíZK-06-2017-55
NázevPředání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy - 1
Zpracoval I. Flekalová, M. Jaroš
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh
Popis problémuJedná se o schválení dodatků Zřizovací listiny KSÚSV, příspěvkové organizace.
V roce 2017 byly ve spolupráci odboru majetkového a KSÚSV, příspěvkové organizace Kraje Vysočina, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Agentury ochrany přírody a krajiny a obcí uskutečněny výkupy a bezúplatné nabytí pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy. Pozemky, které jsou již ve vlastnictví Kraje Vysočina, a jsou určené k předání do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, jsou obsahem materiálů ZK-06-2017-55, př. 1, př. 2.
Návrh řešení OM navrhuje schválit dodatky Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálů ZK-06-2017-55, př. 1, př. 2. Návrh usnesení předpokládá schválit tyto dodatky.
StanoviskaRada kraje usnesením 1885/34/2017/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit dodatky č. XXX a č. XXX Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-34-2017-52, př. 1, př. 2.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
* dodatek č. 1538 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2017-55, př. 1;
* dodatek č. 1539 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2017-55, př. 2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz