Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2017-52

ZK-06-2017-52.doc  ZK-06-2017-52pr01.xls  ZK-06-2017-52pr02.xls  ZK-06-2017-52pr03.xls
Číslo materiálu52
Číslo jednacíZK-06-2017-52
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy - 2
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh
Popis problémuOdbor majetkový ve spolupráci s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny zajišťuje majetkoprávní vypořádání pozemků ve vlastnictví fyzických a právnických osob zastavěných krajskými silnicemi. KSUSV nechala v roce 2015 zaměřit mnoho úseků krajských silnic a postupně jsou pozemky zastavěné silnicemi vykupovány. KSUSV připravila nové podklady se seznamy pozemků určených k vykoupení. V minulosti byly pozemky pod stávajícími silnicemi vykupovány za cenu 50 Kč/m2. V současné době jsou pozemky vykupovány za částku 100 Kč/m2. Seznamy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy, které je potřebné nabýt do vlastnictví kraje, jsou uvedeny v materiálech ZK-06-2017-52, př. 1, př. 2 a př. 3.
Návrh řešení OM navrhuje v zájmu pokračování v majetkoprávním vypořádání pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. tříd a využití pořízených geometrických plánů přistoupit k dalšímu výkupu pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy z vlastnictví fyzických a právnických osob dle materiálů ZK-06-2017-52, př. 1, př. 2 a př. 3 za kupní cenu 100 Kč/m2.
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky uvedené v materiálech ZK-06-2017-52, př. 1, př. 2 a př. 3 za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2.
StanoviskaUsnesením 1886/34/2017/RK rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt koupí pozemky dle materiálů RK-34-2017-53, př. 1, RK-34-2017-53, př. 2 a RK-34-2017-53, př. 3 z vlastnictví fyzických a právnických osob aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy za kupní cenu 100 Kč/m2 do vlastnictví Kraje Vysočina.
KSUSV připravila seznamy pozemků, které je třeba získat do vlastnictví Kraje Vysočina z důvodu jejich zastavění tělesy silic II. a III. třídy.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt koupí pozemky dle materiálů ZK-06-2017-52, př. 1, ZK-06-2017-52, př. 2
a ZK-06-2017-52, př. 3 z vlastnictví fyzických a právnických osob aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy za kupní cenu 100 Kč/m2 do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odpovědnost OM
Termín 31. 12. 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz