Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2017-40

ZK-06-2017-40.doc  ZK-06-2017-40pr01.xls  ZK-06-2017-40pr02.xls  ZK-06-2017-40pr03.pdf  ZK-06-2017-40pr03a.pdf  ZK-06-2017-40pr03b.pdf  ZK-06-2017-40pr03c.pdf
Číslo materiálu40
Číslo jednacíZK-06-2017-40
NázevPřijetí daru v k. ú. Dalečín, Hluboké u Dalečína a obci Dalečín
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh
Popis problémuJedná se o přijetí daru od obce Dalečín do vlastnictví Kraje Vysočina.
Majetkový odbor zajistil geometrické zaměření části silnice II/357 v k. ú. a obci Dalečín a části silnice III/38815 v k. ú. Hluboké u Dalečína a obci Dalečín. Tímto materiálem je řešeno majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných uvedenými silnicemi. Převody pozemků do vlastnictví kraje jsou projednány s obcí Dalečín .
Geometrickým plánem č. 313-677/2016 byla zaměřena část silnice II/357 v k. ú. Dalečín. Pozemky zastavěné touto silnicí, vedené u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou na listu vlastnictví 1 pro obec Dalečín, jsou uvedeny v materiálu ZK-06-2017-40, př. 1.
Geometrickým plánem č. 162-52/2016 byla zaměřena část silnice III/38815 v k. ú. Hluboké u Dalečína. Pozemky pod touto silnicí, vedené u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou na listu vlastnictví 1 pro obec Dalečín, jsou uvedeny v materiálu ZK-06-2017-40, př. 2.
Návrh řešení OM navrhuje zastupitelstvu kraje nabýt darem pozemky zastavěné silnicí II/357, zaměřené geometrickým plánem č. 313-677/2016 v k. ú. a obci Dalečín dle materiálu
ZK-06-2017-40, př. 1 a pozemky zastavěné silnicí III/38815, zaměřené geometrickým plánem č. 162-52/2016 v k. ú. Hluboké u Dalečína a obci Dalečín dle materiálu
ZK-06-2017-40, př. 2.
Následně budou pozemky předány dodatkem zřizovací listiny do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny.
Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout nabýt darem pozemky zaměřené geometrickým plánem č. 313-677/2016 v k. ú. a obci Dalečín v rozsahu materiálu ZK-06-2017-40, př. 1 a pozemky zaměřené geometrickým plánem č. 162-52/2016 v k. ú. Hluboké u Dalečína a obci Dalečín v rozsahu materiálu ZK-06-2017-40, př. 2 do vlastnictví Kraje Vysočina.
StanoviskaUsnesením 1879/34/2017/RK ze dne 24. 10. 2017 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemky zaměřené geometrickým plánem č. 313-677/2016 v k. ú. a obci Dalečín v rozsahu materiálu RK-34-2017-43, př. 1 a pozemky zaměřené geometrickým plánem č. 162-52/2016 v k. ú. Hluboké u Dalečína a obci Dalečín v rozsahu materiálu RK-34-2017-43, př. 2 z vlastnictví obce Dalečín do vlastnictví Kraje Vysočina.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Žďár nad Sázavou souhlasí s nabytím uvedených pozemků.
S nabytím pozemků souhlasí také ODSH.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemky zaměřené geometrickým plánem č. 313-677/2016 v k. ú. a obci Dalečín v rozsahu materiálu ZK-06-2017-40, př. 1 a pozemky zaměřené geometrickým plánem č. 162-52/2016 v k. ú. Hluboké u Dalečína a obci Dalečín v rozsahu materiálu
ZK-06-2017-40, př. 2 z vlastnictví obce Dalečín do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. června 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz