Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2017-35

ZK-06-2017-35.doc  ZK-06-2017-35pr01.doc  ZK-06-2017-35pr02.pdf  ZK-06-2017-35pr02a.pdf
Číslo materiálu35
Číslo jednacíZK-06-2017-35
NázevVýkup pozemku v k.ú. Pavlov u Herálce a obci Herálec
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší výkup pozemku zastavěného tělesem silnice III/13116. Kraj Vysočina se ve smyslu zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a na základě Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001, stal vlastníkem silnic II. a III. tříd. Kraj převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy.
Kraj Vysočina ve spolupráci s KSÚSV Havlíčkův Brod oslovil vlastníka pozemku par. č. 614/18 ostatní plocha, silnice o výměře 2331 m2 v k.ú. Pavlov u Herálce a obci Herálec Obchodní-Brno s. r. o., náměstí Míru 793, 696 42 Vracov, IČO 02900840 s žádostí o odprodej tohoto pozemku zastavěného tělesem silnice III. třídy. Výše uvedená společnost souhlasila s odprodejem pozemku Kraji Vysočina za kupní cenu 100 Kč/m2 .
Návrh řešení OM navrhuje vykoupit pozemek par. č. 614/18 ostatní plocha, silnice o výměře 2331 m2 v k.ú. Pavlov u Herálce a obci Herálec za dohodnutou kupní cenu 100 Kč/m2 . Výkupem dojde k majetkoprávnímu narovnání zjištěného stavu. Návrh usnesení předpokládá rozhodnout nabýt pozemek par. č. 614/18 ostatní plocha, silnice o výměře 2331 m2 v k.ú. Pavlov u Herálce a obci Herálec za dohodnutou kupní cenu 233 100 Kč z vlastnictví Obchodní-Brno s. r. o., náměstí Míru 793, 696 42 Vracov, IČO 02900840 do vlastnictví Kraje Vysočina a schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
StanoviskaUsnesením 1730/31/2017/RK rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemek par. č. 614/18 ostatní plocha silnice o výměře 2331 m2 v k.ú. Pavlov u Herálce za dohodnutou kupní cenu 233 100 Kč do vlastnictví Kraje Vysočina. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Havlíčkův Brod souhlasí s výkupem výše uvedené silnice III. třídy. ODSH souhlasí také.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemek par. č. 614/18 ostatní plocha, silnice o výměře 2331 m2 v k. ú. Pavlov u Herálce a obci Herálec za dohodnutou kupní cenu 233 100 Kč z vlastnictví Obchodní-Brno s. r. o., náměstí Míru 793, 696 42 Vracov, IČO 02900840 do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 1630 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2017-35, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 4. 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz