Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2017-21

ZK-06-2017-21.doc  ZK-06-2017-21pr01.xls  ZK-06-2017-21pr02.xls  ZK-06-2017-21pr03.doc  ZK-06-2017-21pr04.doc  ZK-06-2017-21pr05.pdf  ZK-06-2017-21pr05a.pdf  ZK-06-2017-21pr05b.pdf  ZK-06-2017-21pr05c.pdf
Číslo materiálu21
Číslo jednacíZK-06-2017-21
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Černá
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II/348, III/34824 a III/34826 v průjezdním úseku obce Černá.
Obec Černá předložila majetkovému odboru geometrické plány číslo: 298-100/2016,
287-164/2015, 288-5/2016, 285-163/2015, 284-162/2015, 282-91/2015, 301-14/2017 pro k. ú. a obec Černá, kterými byly odděleny pozemky zastavěné silnicemi II/348, III/348/24 a III/348/26 od pozemků pod chodníky a veřejným prostranstvím.
Na základě geometrického zaměření je třeba provést majetkoprávní vypořádání pozemků.
Usnesením 1732/31/2017/RK ze dne 3. 10. 2017 rozhodla rada kraje zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky v rozsahu dle materiálu
RK-31-2017-27, př. 1 do vlastnictví obce Černá. Záměr darování byl vyvěšen na úřední desce ve dnech 4. 10. - 6. 11. 2017.
Návrh řešení OM navrhuje provést majetkoprávní vypořádání pozemků podle geometrických plánů číslo 298-100/2016, 287-164/2015, 288-5/2016, 285-163/2015, 284-162/2015, 282-91/2015,
301-14/2017 s tím, že pozemky nacházející se mimo silnic II/348, III/348/24 a III/34826 v rozsahu dle přiloženého materiálu ZK-06-2017-21, př. 1 budou převedeny darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Černá a pozemky v rozsahu materiálu
ZK-06-2017-21, př. 2, zastavěné uvedenými silnicemi budou převedeny z vlastnictví obce Černá do vlastnictví Kraje Vysočina.
Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem pozemky nezastavěné silničními tělesy z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Černá a nabýt darem pozemky zastavěné silnicemi II/348, III/34824 a III/34826 z vlastnictví obce Černá do vlastnictví Kraje Vysočina, vše v k. ú. a obci Černá.
StanoviskaUsnesením 1732/31/2017/RK ze dne 3. 10. 2017 rozhodla rada kraje zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-31-2017-27, př. 1 do vlastnictví obce Černá a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-31-2017-27, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina, do vlastnictví obce Černá;
* nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-31-2017-27, př. 2 z vlastnictví obce Černá do vlastnictví Kraje Vysočina.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Žďár nad Sázavou se vzájemným darováním pozemků v k. ú. a obci Černá souhlasí.

S uvedenými převody souhlasí i odbor dopravy a silničního hospodářství KÚ.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-06-2017-21, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina, do vlastnictví obce Černá;
* nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-06-2017-21, př. 2 z vlastnictví obce Černá do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
* dodatek č. 1620 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-06-2017-21, př. 3;
* dodatek č. 1621 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-06-2017-21, př. 4.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. března 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz