Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2017-18

ZK-06-2017-18.doc  ZK-06-2017-18pr01.doc
Číslo materiálu18
Číslo jednacíZK-06-2017-18
NázevPředání nemovité věci do hospodaření Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
Zpracoval P. Kolář
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh
Popis problémuJedná se o předání pozemku do hospodaření příspěvkové organizace.
Na základě usnesení 0408/05/2014/ZK Kraj Vysočina nabyl do svého vlastnictví pozemek par. č. 590/10, ostatní plocha, zeleň v k.ú. Třebíč o výměře 1 005 m2. Tento pozemek byl pořízen v rámci majetkoprávní a inženýrské přípravy stavby Hotelová škola Třebíč - přístavba tělocvičny koupí od fyzické osoby za kupní cenu 1 500 000 Kč.
Pozemek nebyl dosud předán do hospodaření příspěvkové organizace. V souvislosti s dokončením stavby je potřebné předat pozemek do hospodaření příspěvkové organizace zřizované krajem s názvem Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč. Následně bude podán návrh na zápis geometrického plánu, kterým byl zaměřen obvod přístavby.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, kterým bude předmětný pozemek předán k hospodaření této příspěvkové organizace.
StanoviskaRada kraje usnesením 1810/33/2017/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč dle materiálu RK-33-2017-26, př. 1.
OŠMS nemá připomínky k návrhu usnesení. Pozemek se stane součástí areálu, který dle předpokladu OŠMS bude dlouhodobě sloužit k odbornému středoškolskému vzdělávání.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 16 Zřizovací listiny Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, dle materiálu ZK-06-2017-18, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 11. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz