Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2017-09

ZK-06-2017-09.doc  ZK-06-2017-09pr01.pdf  ZK-06-2017-09pr02.doc  ZK-06-2017-09pr03.pdf  ZK-06-2017-09pr04.pdf  ZK-06-2017-09pr05.pdf
Číslo materiálu09
Číslo jednacíZK-06-2017-09
NázevFOND VYSOČINY - žádost o druhé prodloužení termínu realizace projektu č. FV01578.0030
Zpracoval P. Pavlinec
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 0282/04/2016/ZK bylo rozhodnuto o podpoře projektů předložených v rámci grantového programu Infrastruktura ICT 2016. Jedním ze schválených projektů byl projekt obce Maleč, evidenční číslo FV01578.0030 - Rozvoj ICT v obci Maleč_2 . Smlouva
o poskytnutí dotace byla podepsána dne 30. 6. 2016 s termínem ukončení realizace
do 31. 5. 2017 (příloha č. ZK-06-2017-09, př. 3).
Pan starosta obce Maleč Ing. Karel Musílek se dne 9. 5. 2017 obrátil na Kraj Vysočina
s žádostí o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 8. 2017, a to z důvodů uvedených v materiálu ZK-06-2017-09, př. 4. Usnesením zastupitelstva kraje č. 0248/04/2017/ZK bylo rozhodnuto o prodloužení termínu realizace projektu a uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě
o poskytnutí dotace dne 11. 7. 2017 (ZK-06-2017-09, př. 5). Dne 25. 8. 2017 byla podána
na Kraj Vysočina druhá žádost obce Maleč týkající se prodloužení termínu realizace projektu do 31. 12. 2017 a to z důvodů uvedených v materiálu ZK-06-2017-09, př. 1. Tato změna, která je vyvolána objektivními důvody, by nijak neovlivnila hodnocení projektu.
Projekt je zaevidován v systému eDotace - ID FV01578.0030.
Návrh řešení Žádost o prodloužení termínu realizace projektu byla zaslána řádně před vypršením termínu
pro realizaci projektu ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ze dne
11. 7. 2017, proto odbor informatiky navrhuje vyhovět žádosti a uzavřít Dodatek č. 2
ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-06-2017-09, př. 2.
StanoviskaRada kraje schválila tento návrh na svém jednání č. 34/2017 konaném dne 24. 10. 2017, usnesení č. 1837/34/2017/RK.
Odbor regionálního rozvoje souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace.
Další stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-06-2017-09, př. 2.
Odpovědnost odbor informatiky
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz