Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2017-08

ZK-06-2017-08.doc  ZK-06-2017-08pr01.doc  ZK-06-2017-08pr02.pdf
Číslo materiálu08
Číslo jednacíZK-06-2017-08
NázevFOND VYSOČINY: Infrastruktura ICT 2016 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
Zpracoval P. Pavlinec
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší uzavření dodatku smlouvy o poskytnutí dotace mezi Krajem Vysočina a příjemcem dotace - Obec Vysoké Studnice, Vysoké Studnice 122, 588 21 Velký Beranov, IČ: 42634610.
Usnesením zastupitelstva kraje č. 0282/04/2016/ZK bylo rozhodnuto o podpoře projektů předložených v rámci grantového programu Infrastruktura ICT 2016. Jedním ze schválených projektů byl projekt Obce Vysoké Studnice - iStudnice 2016 .
Po kontrole předložené závěrečné zprávy a vyúčtování projektu byl zjištěn nesoulad mezi číslem účtu příjemce uvedeným ve smlouvě o poskytnutí dotace a platným číslem účtu příjemce. Ve smlouvě bylo bankovní spojení a číslo účtu chybně uvedeno. Původní znění Smlouvy o poskytnutí dotace FV01578.0015 je obsahem materiálu ZK-06-2017-08, př. 2.
V materiálu ZK-06-2017-08, př. 1 předkládá odbor informatiky Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace mezi Krajem Vysočina a Obcí Vysoké Studnice.
Návrh řešení Odbor informatiky navrhuje uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace
dle materiálu ZK-06-2017-08, př. 2.
StanoviskaRada kraje schválila tento návrh na svém jednání č. 34/2017 konaném dne 24. 10. 2017, usnesení č. 1839/34/2017/RK.
Odbor regionálního rozvoje souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace.
Další stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-06-2017-08, př. 2.
Odpovědnost odbor informatiky
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz