Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-98

ZK-05-2017-98.doc  ZK-05-2017-98pr01.doc  ZK-05-2017-98pr02.doc  ZK-05-2017-98pr03.doc
Číslo materiálu98
Číslo jednacíZK-05-2017-98
NázevZměny ve zřizovacích listinách - projekt Pořízení tří center obnovitelných zdrojů energie
Zpracoval K. Ubr, J. Hadravová, Z. Hloušková
Předkládá J. Fialová
Počet příloh
Popis problémuObsahem materiálu je řešení hospodaření s movitým majetkem Kraje Vysočina, pořizovaným v rámci realizace projektu Pořízení tří center obnovitelných zdrojů energie .
V rámci realizace projektu předává Kraj Vysočina Střední škole stavební Jihlava, Střední škole stavební Třebíč a Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou protokolem, dle soupisu samostatných movitých věcí, k hospodaření dlouhodobý hmotný majetek. Za tímto účelem je organizacím potřebné pořízený majetek kraje předat k hospodaření dodatkem ke zřizovací listině.
Návrh řešení V materiálu ZK-05-2017-98, př. 1 je předložen návrh Dodatku č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední školy stavební Jihlava obsahující doplnění přílohy č. 2 zřizovací listiny.
V materiálu ZK-05-2017-98, při 2 je předložen návrh Dodatku č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední školy stavební Třebíč obsahující doplnění přílohy č. 2 zřizovací listiny.
V materiálu ZK-05-2017-98, př. 3 je předložen návrh Dodatku č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou obsahující doplnění přílohy č. 2 zřizovací listiny.
Podle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky kraje; k tomu schvalovat jejich zřizovací listiny.
StanoviskaRada kraje usnesením 1610/28/2017/RK na svém jednání dne 4. 9. 2017 doporučila zastupitelstvu kraje schválit:
* Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola stavební Jihlava dle materiálu RK-28-2017-19, př. 1;
* Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola stavební Třebíč dle materiálu RK-28-2017-19, př. 2;
* Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-28-2017-19, př. 3.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
* Dodatek č. 18 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola stavební Jihlava dle materiálu ZK-05-2017-98, př. 1;
* Dodatek č. 21 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola stavební Třebíč dle materiálu ZK-05-2017-98, př. 2;
* Dodatek č. 15 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-05-2017-98, př. 3.
Odpovědnost OŠMS
Termín 27. 9. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz