Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-95

ZK-05-2017-95.doc  ZK-05-2017-95pr01.doc
Číslo materiálu95
Číslo jednacíZK-05-2017-95
NázevFOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení grantového programu PODPORUJEME PRORODINNOU A SENIORSKOU POLITIKU OBCÍ 2017
Zpracoval V. Švarcová
Předkládá P. Franěk
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na vyhlášení grantového programu na podporu projektů prorodinné a seniorské politiky obcí na území Kraje Vysočina. V rámci programu budou žadatelům poskytovány dotace na krytí nákladů neinvestičního charakteru na podporu zlepšování životních podmínek rodin i seniorů na komunální úrovni, zejména na podporu mezigeneračního soužití, slaďování rodinného a pracovního života, zapojování seniorů do aktivního života, informační a koncepční činnosti. Jeho opětovné vyhlášení je jedním z kroků, které naplňují schválenou Koncepci rodinné a seniorské politiky na období 2017 - 2021. Program upřednostňuje podporu obcí, které mají vytvořený a schválený koncepční dokument rodinné a seniorské politiky, mají vyčleněné finanční prostředky na jeho realizaci a přihlásili se do soutěží vyhlášených MPSV Obec přátelská rodině a Obec přátelská seniorům. Preferovány budou také projekty, které počítají s udržitelností aktivit. Zohledňována bude rovněž spolupráce obcí s nestátními neziskovými organizacemi na podporu rodiny nebo seniorů a dalšími aktéry v této oblasti. Předmětná podpora rodin a seniorů se řadí mezi hlavní priority Kraje Vysočina. Z toho důvodu je grantový program Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí opakovaně zahrnován do alokace Fondu Vysočiny. Celkový objem finančních prostředků pro tento dotační titul činí 1 000 000 Kč.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení grantový program v objemu 1 mil. Kč na podporu prorodinné a seniorské politiky obcí. Výzva grantového programu je připojena v materiálu ZK-05-2017-95, př. 1.
Grantový program předpokládá výši dotací v rozpětí od 40 do 150 tis. Kč a spoluúčast obce ve výši 50 %. Žadatel může podat pouze jeden projekt.
StanoviskaRada kraje na svém jednání dne 29. 8. 2017 usnesením 1553/27/2017/RK doporučila zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2017 dle materiálu RK-27-2017-31, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2017 dle materiálu ZK-05-2017-95, př. 1;
jmenuje
* řídicí výbor grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2017 ve složení:
ČSSD -
KDU-ČSL -
ODS -
KSČM -
SPV -
ANO 2011 -
SPD + SPO -
* ................................ předsedou řídicího výboru grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2017 ;
* garantem grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2017 odbor sociálních věcí a zástupce garanta Věru Švarcovou s právem hlasovacím a Stanislavu Holbovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 31. 9. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz