Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-87

ZK-05-2017-87.doc  ZK-05-2017-87pr01.pdf  ZK-05-2017-87pr02.pdf  ZK-05-2017-87pr03.pdf
Číslo materiálu87
Číslo jednacíZK-05-2017-87
NázevFOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu VENKOVSKÉ PRODEJNY 2017
Zpracoval L. Hrůza
Předkládá P. Pacal
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozhodnutí o poskytnutí dotací žadatelům v rámci grantového programu Venkovské prodejny 2017 (dále jen program). Tento program je určen na podporu obcí za účelem zachování dostupnosti služeb, které jsou poskytovány na jejich území - prodejen potravin a smíšeného zboží.
Maximální dotace činí 50 000 Kč na jeden projekt. Uzávěrka programu byla dne 20. 6. 2017. Bylo doručeno celkem 91 žádostí s celkovým finančním požadavkem 3 557 686 Kč. Schválená finanční alokace programu činí 2 000 000 Kč. Zasedání řídícího výboru programu se konala dne 26. 6. 2017 a 31. 7. 2017. Z důvodu administrativního nesouladu s Výzvou programu bylo z hodnocení vyřazeno 19 žádostí. Zbývajících 72 žádostí postoupilo do bodového hodnocení. Výsledkem bodového hodnocení žádostí je 49 žádostí navržených k podpoře v požadované výši a 6 žádosti navržených k podpoře ve zkrácené výši. Zůstatek finanční alokace programu činí 0 Kč.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina na základě usnesení řídícího výboru programu č. 001/02/2017/ŘvGP2103 navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout poskytnout dotaci žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2017-87, př. 1, uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli o dotaci dle materiálu ZK-05-2017-87, př. 2 a neposkytnout dotaci žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2017-87, př. 3.
StanoviskaRada Kraje Vysočina: Rada kraje na svém jednání dne 29. 8. 2017 usnesením č. 1544/27/2017/RK přijala navrhované usnesení ( Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu
RK-27-2017-22, př. 1; uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu
RK-27-2017-22, př. 2; neposkytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu
RK-27-2017-22, př. 3).
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* poskytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-05-2017-87, př. 1;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-05-2017-87, př. 2;
* neposkytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-05-2017-87, př. 3.
Odpovědnost ORR
Termín 30. 4. 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz