Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-85

ZK-05-2017-85.doc  ZK-05-2017-85pr01.pdf  ZK-05-2017-85pr02.pdf  ZK-05-2017-85pr03.pdf
Číslo materiálu85
Číslo jednacíZK-05-2017-85
NázevFOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu ROZVOJ VESNICE 2017
Zpracoval L. Hrůza
Předkládá P. Pacal
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozhodnutí o poskytnutí dotací žadatelům v rámci grantového programu Rozvoj vesnice 2017 (dále jen program). Tento program je určen k podpoře realizace projektů řešících výstavbu, opravu, rekonstrukci či modernizací veřejného osvětlení.
Maximální dotace činí 150 000 Kč na jeden projekt. Uzávěrka programu byla dne
19. 5. 2017. Bylo doručeno celkem 25 žádostí s celkovým finančním požadavkem
2 805 812 Kč. Schválená finanční alokace programu činí 3 000 000 Kč. Zasedání řídícího výboru programu se konalo dne 12. 6. 2017. Z důvodu administrativního nesouladu s Výzvou programu bylo z hodnocení vyřazeno 8 žádostí. Zbývajících 17 žádostí s požadavkem 1 932 594 Kč postoupilo do bodového hodnocení. Finanční alokace programu dostačuje na pokrytí všech žádostí splňujících administrativní soulad s vyhlášeným programem. Zůstatek finanční alokace programu činí 1 067 406 Kč.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina na základě usnesení řídícího výboru programu č. 002/01/2017/ŘvGP2046 navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout poskytnout dotaci žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2017-85, př. 1, uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli o dotaci dle materiálu ZK-05-2017-85, př. 2 a neposkytnout dotaci žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2017-85, př. 3.
StanoviskaRada Kraje Vysočina: Rada kraje na svém jednání dne 22. 8. 2017 usnesením č. 1447/26/2017/RK přijala navrhované usnesení ( Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu
RK-26-2017-72, př. 1; uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu
RK-26-2017-72, př. 2; neposkytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu
RK-26-2017-72, př. 3).
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* poskytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-05-2017-85, př. 1;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-05-2017-85, př. 2;
* neposkytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-05-2017-85, př. 3.
Odpovědnost ORR
Termín 31. 1. 2019
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz