Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-82

ZK-05-2017-82.doc  ZK-05-2017-82pr01.doc
Číslo materiálu82
Číslo jednacíZK-05-2017-82
NázevZměna ve zřizovací listině
Zpracoval K. Ubr, J. Hadravová, Z. Hloušková
Předkládá J. Fialová
Počet příloh
Popis problémuObsahem materiálu je řešení hospodaření s movitým majetkem Kraje Vysočina, pořizovaným v rámci realizace stavební akce Střední průmyslová škola Třebíč - rekonstrukce pavilonů A , jehož je kraj realizátorem.
V rámci realizace stavební akce předává Kraj Vysočina Střední průmyslové škole Třebíč protokolem, dle soupisu samostatných movitých věcí, k hospodaření dlouhodobý hmotný majetek. Za tímto účelem je organizaci potřebné pořízený majetek kraje předat k hospodaření dodatkem ke zřizovací listině.
Návrh řešení V materiálu ZK-05-2017-82, př. 1 je předložen návrh Dodatku č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslové školy Třebíč obsahující doplnění přílohy č. 2 zřizovací listiny.
Podle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky kraje; k tomu schvalovat jejich zřizovací listiny.
StanoviskaRada kraje usnesením 1585/27/2017/RK na svém jednání dne 29. 8. 2017 doporučila zastupitelstvu kraje schválit:
Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč dle materiálu RK-27-2017-63, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 14 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč dle materiálu ZK-05-2017-82, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín 27. 9. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz