Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-79

ZK-05-2017-79.doc  ZK-05-2017-79pr01.pdf  ZK-05-2017-79pr02.doc  ZK-05-2017-79pr03.doc
Číslo materiálu79
Číslo jednacíZK-05-2017-79
NázevPartnerství Kraje Vysočina v projektu eljub E-Book Woche 2018
Zpracoval J. Čermáková, M. Kastner
Předkládá J. Fialová
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší zapojení Kraje Vysočina do projektu eljub E-Book Woche 2018 (Evropské literární setkání mládeže), který se koná již několikátým rokem v Dolním Rakousku.
V roce 2002 schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina smlouvu o spolupráci s Dolním Rakouskem. Obdobnou bilaterální smlouvu s Dolním Rakouskem uzavřel kraj Jihočeský a Jihomoravský. Dne 16. ledna 2014 byl za účasti hejtmanů všech krajů a země Dolní Rakousko podepsán společný Pracovní program pro roky 2014 - 2017. Takto nastavená spolupráce umožňuje zúčastněným krajům spolupracovat na projektech a aktivitách v různých oblastech. Jednou ze společných aktivit v oblasti neformálního vzdělávání je účast výherců krajských kol olympiády v německém jazyce z Kraje Vysočina, Jihomoravského a Jihočeského kraje na týdenním mezinárodním setkání mládeže v Dolním Rakousku.
Od roku 2014 je koordinátorem projektu spolek Pilgern und Surfen Melk, Donaulände 23, 3642 Aggsbach Dorf (Rakousko). Financování projektu bývá zajišťováno z evropských vzdělávacích programů. Na rok 2018 žádá spolek Pilgern und Surfen Melk o podporu z programu Erasmus+ (KA 1 - Vzdělávací mobilita jednotlivců). Zemský úřad Dolního Rakouska se na organizaci projektu také podílí, z administrativních důvodů je však jednodušší, aby žadatelem do Erasmu+ byla nezisková organizace, tj. Pilgern und Surfen Melk.
Díky účasti v tomto projektu bude Kraj Vysočina moci vyslat na setkání 1 vedoucího skupiny a 5 účastníků z Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje a Jihočeského kraje. Pro vyslané je účast na setkání zcela zdarma a ani Kraji Vysočina nevyplývají z partnerství v projektu žádné finanční závazky. V tuto chvíli ještě není k dispozici celková žádost do programu Erasmus+, bude vytvořena a OŠMS poskytnuta během září, a následně podána do programu Erasmus+. Základní informace o celém projektu jsou uvedeny v materiálu ZK-05-2017-79, př. 1, projekt bude probíhat velmi podobným způsobem jako v minulých letech. Partnerství Kraje Vysočina v projektu je nutné potvrdit uzavřením příkazní smlouvy dle materiálu
ZK-05-2017-79, př. 2 (anglická verze). Český překlad příkazní smlouvy je uveden v materiálu ZK-05-2017-79, př. 3.
Návrh řešení Na základě dlouhodobě dobře fungující spolupráce při účasti na mezinárodním setkání mládeže v Dolním Rakousku, pozitivních ohlasů bývalých účastníků a zájmu na dodržení tradice vysílání výherců krajských kol olympiády v německém jazyce do Dolního Rakouska předkládá OŠMS Zastupitelstvu Kraje Vysočina příkazní smlouvu v anglické (ZK-05-2017-79, př. 2) i české verzi (ZK-05-2017-79, př. 3) a navrhuje, aby Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo o zapojení Kraje Vysočina do projektu eljub E-Book Woche 2018 dle materiálů
ZK-05-2017-79, př. 1 a o uzavření smlouvy dle materiálu ZK-05-2017-79, př. 2.
Podle § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodovat o spolupráci kraje s jinými kraji a o mezinárodní spolupráci.
StanoviskaUsnesení 1513/26/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout o zapojení Kraje Vysočina do projektu eljub E-Book Woche 2018 dle materiálu RK-26-2017-63, př. 1;
* rozhodnout uzavřít smlouvu dle materiálu RK-26-2017-63, př. 2.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* o zapojení Kraje Vysočina do projektu eljub E-Book Woche 2018 dle materiálu
ZK-05-2017-79, př. 1;
* uzavřít smlouvu dle materiálu ZK-05-2017-79, př. 2.
Odpovědnost OŠMS
Termín 1. 10. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz