Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-74

ZK-05-2017-74.doc  ZK-05-2017-74pr01.pdf  ZK-05-2017-74pr02.doc
Číslo materiálu74
Číslo jednacíZK-05-2017-74
NázevNávrh pro udělení cen krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/12 ze dne 15. 5. 2012
Zpracoval H. Strnadová
Předkládá J. Hyliš
Počet příloh
Popis problémuUsnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0185/03/2012/ZK ze dne 15. 5. 2012 byly schváleny zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů. Cena Zastupitelstva Kraje Vysočina se uděluje základním školám nebo víceletým gymnáziím v Kraji Vysočina, které svými aktivitami výraznou měrou přispívají ke zvýšení bezpečnosti a ochrany dětí v silničním provozu na pozemních komunikacích v Kraji Vysočina a tuto skutečnost prokáží umístěním svého družstva cyklistů v krajském kole Dopravní soutěže mladých cyklistů na prvním, druhém a třetím místě v I. nebo II. kategorii. Krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů proběhlo v roce 2017 v Humpolci dne 8. 6. 2017 s následujícími výsledky:

I. kategorie
1. místo: Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška; IČO 70877068
2. místo: Základní škola Světlá nad Sázavou, Komenského 234, IČO 75017059
3. místo: Základní škola a mateřská škola Lukavec; IČO 70983780

II. kategorie
1. místo: Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška; IČO 70877068
2. místo: Základní škola Světlá nad Sázavou, Lánecká 699, IČO 75014130
3. místo: Základní škola a mateřská škola Černovice; IČO 62540106
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout o udělení ceny krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů základním školám umístěným na 1. - 3. místě v I. a II. kategorii krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů v roce 2017 dle materiálu ZK-05-2017-74. př. 1 a na základě vzorové smlouvy dle materiálu
ZK-05-2017-74, př. 2.
StanoviskaRada kraje na jednání dne 29. 8. 2017 usnesením č. 1559/27/2017/RK doporučila zastupitelstvu kraje udělit ceny krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů základním školám umístěným na 1. - 3. místě v I. a II. kategorii krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů v roce 2017 dle materiálu RK-27-2017-37, př. 1 a na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-27-2017-37, př. 2.

Stanovisko odboru informatiky:
Ceny byly zaevidovány v systému eDotace - ID ZZ02180.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
udělit ceny krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů základním školám umístěným na 1. - 3. místě v I. a II. kategorii krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů v roce 2017 dle materiálu ZK-05-2017-74, př. 1 a na základě vzorové smlouvy dle materiálu
ZK-05-2017-74, př. 2.
Odpovědnost ODSH
Termín 31. 10. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz