Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-73

ZK-05-2017-73.doc  ZK-05-2017-73pr01.doc
Číslo materiálu73
Číslo jednacíZK-05-2017-73
NázevSmlouva o společném postupu při zajištění a realizaci akce II/379 Velká Bíteš - SZ obchvat
Zpracoval H. Strnadová
Předkládá J. Hyliš
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření smluvního vztahu řešícího spolupráci, úpravu práv a povinností smluvních stran v souvislosti se zajištěním přípravy a realizace akce II/379 Velká Bíteš - SZ obchvat
Na základě jednání mezi zástupci Kraje Vysočina a městem Velká Bíteš o možnostech při přípravě a realizaci akce II/379 Velká Bíteš - SZ obchvat (dále jen Akce) bylo předjednáno:
- město zajistí projektovou dokumentaci Akce ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí a vydání pravomocného územního rozhodnutí
- město zajistí majetkoprávní přípravu - výkupy pozemků pro Akci
- kraj zajistí, po dokončení majetkoprávní přípravy a zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí na Akci ze strany města, projektovou dokumentaci ve stupni dokumentace pro stavební povolení a projektovou dokumentaci ve stupni dokumentace pro provedení stavby v případě realizace Akce
- kraj odkoupí od města dokumentaci pro územní rozhodnutí v případě realizace Akce
- kraj odkoupí pozemky od města v případě realizace Akce
- kraj bude Akci realizovat pouze v případě získání vnějších zdrojů mimo rozpočet Kraje Vysočina
Akce bude zařazena do seznamu ostatních projektů připravovaných ke spolufinancování z prostředků EU v oblasti dopravy.
Návrh řešení ODSH navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o společném postupu při zajištění a realizaci akce II/379 Velká Bíteš - SZ obchvat dle materiálu ZK-05-2017-73, př. 1.
StanoviskaOdbor majetkový nemá připomínek k návrhu usnesení.
Rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje usnesením 1558/27/2017/RK ze dne 29. 8. 2017 uzavřít Smlouvu o společném postupu při zajištění a realizaci akce II/379 Velká Bíteš - SZ obchvat dle materiálu RK-27-2017-36, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o společném postupu při zajištění a realizaci akce II/379 Velká Bíteš - SZ obchvat dle materiálu ZK-05-2017-73, př. 1.
Odpovědnost ODSH
Termín 31. 10. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz