Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-69

ZK-05-2017-69.doc  ZK-05-2017-69pr01.doc
Číslo materiálu69
Číslo jednacíZK-05-2017-69
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointu Pelhřimov pro rok 2017
Zpracoval V. Švarcová
Předkládá P. Franěk
Počet příloh
Popis problémuKraji Vysočina byla stejně tak jako v předchozím kalendářním roce doručena individuální žádost Města Pelhřimov o poskytnutí dotace na provoz Senior Pointu Pelhřimov (žádosti měst Havlíčkův Brod, Třebíč a Žďár nad Sázavou na provoz Senior Pointů již schválilo zastupitelstvo kraje dne 20. 6. 2017 pod číslem usnesení 0312/04/2017/ZK).
Provoz Senior Pointu v Pelhřimově realizuje Město Pelhřimov ve spolupráci se spolkem Hodina H, na jehož adrese Hrnčířská 111 je od 1. 10. 2014 Senior Point otevřen. Provozní hodiny Senior Pointu jsou od pondělí do pátku 10 - 16 hod, po celou dobu je zde zajištěna přítomnost zaškoleného pracovníka odpovědného za poskytování informací. Prostory umožňují pořádání přednášek, seminářů, kursů, tvořivých dílen a dalších akcí pro seniory. Jsou vybaveny počítači s bezplatným přístupem na internet a poskytují prostor pro důstojné setkávání seniorů až do počtu 20 osob. V loňském roce navštívilo pelhřimovský Senior Point celkem 2 652 seniorů a lidí v předseniorském věku. Na pokrytí části provozních nákladů Senior Pointu v Pelhřimově pro rok 2017 žádá Město Pelhřimov o poskytnutí dotace ve výši 180 000 Kč.
Celková návštěvnost Senior Pointů v Kraji Vysočina má neustále narůstající tendenci, za loňský rok využilo jejich služeb celkem více jak 13 800 klientů (v roce 2015 to bylo 8 133 klientů). Činnost Senior Pointů je v souladu s cíli Koncepce rodinné a seniorské politiky Kraje Vysočina na období 2017 - 2021 a přispívá k naplňování jednotlivých opatření.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout na základě individuální žádosti Města Pelhřimov dotaci na podporu provozu Senior Pointu dle materiálu ZK-05-2017-69, př. 1.
StanoviskaRada kraje na svém jednání dne 29. 8. 2017 usnesením č. 1551/27/2017/RK doporučila zastupitelstvu kraje:
* poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Městu Pelhřimov ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Pelhřimov pro rok 2017 dle materiálu RK-27-2017-29, př. 1;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-27-2017-29, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Městu Pelhřimov ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Pelhřimov pro rok 2017 dle materiálu ZK-05-2017-69, př. 1;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-05-2017-69, př. 1.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz