Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-67

ZK-05-2017-67.doc
Číslo materiálu67
Číslo jednacíZK-05-2017-67
NázevDoplnění projektů Transformace Domova Kamélie Křižanov III. a IV. do předfinancování projektů
Zpracoval R. Sýkora, E. Komínková
Předkládá P. Franěk
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo usnesením č. 0557/06/2015/ZK zapojení příspěvkových organizací Domov Kamélie Křižanov, Domov Háj, Domov Lidmaň a Domov ve Zboží do procesu transformace s ohledem na specifické podmínky výzev IROP a OPZ. Zároveň zastupitelstvo kraje schválilo převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 10 000 000 Kč, na předfinancování přípravné fáze a počátek realizace projektů s tím, že finance budou uvolňovány průběžně dle aktuální potřeby každého projektu. S ohledem na nutnost odkoupení vhodných pozemků, nemovitostí a zpracování projektových dokumentací pro stavební povolení před podáním žádostí o dotaci, byl dne 10. 5. 2016 schválen usnesením č. 0259/03/2016/ZK další převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 45 000 000 Kč. Finanční prostředky byly přímo určeny na předfinancování projektů Transformace Domova Kamélie Křižanov I. a II. a na projekty Transformace Domova Háj I. - IV. Uvedené projekty byly odborem sociálních věcí zpracovány a předloženy do již vyhlášených výzev.
Vzhledem ke stanovené hranici maximální výše způsobilých výdajů na jeden projekt v rámci výzev na Deinstitucionalizaci sociálních služeb, a časově náročné přípravě těchto projektů, bylo třeba rozdělit dokončení procesu transformace Domova Kamélie Křižanov, p. o. do dalších dvou projektů pod názvy Transformace Domova Kamélie Křižanov III. a IV.
V rámci projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov III. by došlo k výstavbě 4 objektů k bydlení pro 24 klientů s mentálním a kombinovaným postižením na území města Jihlavy, konkrétně na pozemcích v Pávově a Na Kopci, které jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina. Bude se jednat o objekty se službou domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení. V každé lokalitě bude také prostor pro denní aktivity rozšířený o ambulantní službu (denní stacionář nebo sociálně terapeutickou dílnu).
V rámci druhého projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov IV. by došlo k výstavbě 2 objektů pro bydlení se službou domov pro osoby se zdravotním postižením v Měříně pro celkem 12 klientů, včetně nezbytných prostor pro denní aktivity a denní stacionář pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, který nabídne své služby i občanům z Měřína a okolí.
Finanční prostředky na předfinancování, které zastupitelstvo schválilo v květnu 2016 pro projekty Transformace Domova Háj I. - IV. a Transformace Domova Kamélie Křižanov I. a II., bychom tak bez navyšování využili i pro přípravu dalších projektů Transformace Domova Kamélie Křižanov III. a IV.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje, aby zastupitelstvo kraje schválilo doplnění projektů Transformace Domova Kamélie Křižanov III. a IV. do projektů, pro jejichž přípravu a realizaci bylo schváleno předfinancování převodem finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 10 000 000 Kč usnesením č. 0557/06/2015/ZK a ve výši 45 000 000 Kč usnesením č. 0259/03/2016/ZK.
StanoviskaRada kraje usnesením č. 1507/26/2017/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit doplnění projektů Transformace Domova Kamélie Křižanov III. a IV. do projektů, pro jejichž přípravu a realizaci bylo schváleno předfinancování převodem finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 10 000 000 Kč usnesením č. 0557/06/2015/ZK a ve výši 45 000 000 Kč usnesením č. 0259/03/2016/ZK.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
doplnění projektů Transformace Domova Kamélie Křižanov III. a IV. do projektů, pro jejichž přípravu a realizaci bylo schváleno předfinancování převodem finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 10 000 000 Kč usnesením č. 0557/06/2015/ZK a ve výši 45 000 000 Kč usnesením č. 0259/03/2016/ZK.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2021
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz