Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-66

ZK-05-2017-66.doc  ZK-05-2017-66pr01.doc  ZK-05-2017-66pr02.doc
Číslo materiálu66
Číslo jednacíZK-05-2017-66
NázevSouhrnná žádost kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na sociální služby pro rok 2018 a schválení dokumentu Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu na rok 2018
Zpracoval J. Bína, O. Tvarůžková
Předkládá P. Franěk
Počet příloh
Popis problémuNa základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách § 95 písm. e) je kraj povinen zajistit dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb. K plnění této povinnosti se kraji poskytuje ze státního rozpočtu účelově určená dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb. MPSV vyhlásilo dotační řízení pro kraje a Hlavní město Prahu pro rok 2018, kde jsou stanoveny podmínky pro podání souhrnné žádosti kraje o dotaci v oblasti podpory poskytování sociálních služeb. Termín pro podání souhrnné žádosti byl stanoven do 31. 7. 2017. Následné rozdělování dotací pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb se řídí dle zásad pro poskytování vyrovnávací platby poskytovatelům sociálních služeb pro následující rok, kde je uveden popis způsobu rozdělení a čerpání dotace. V nich je vyřešeno:
- popis způsobu výpočtu optimální výše finanční podpory sociálních služeb (viz část VII metodiky),
- popis způsobu stanovení redukčních mechanismů a reálné výše finanční podpory sociálních služeb,
- popis mechanismu přidělení finanční podpory na jednotlivé sociální služby,
- popis mechanismu čerpání dotace - platby poskytovatelům služeb, monitoring finanční podpory, apod.
Pro rok 2018 budou použita pravidla, která vycházejí z pravidel schválených pro rok 2017, a mimo jiné bude ještě zachována možnost použití přechodového mechanismu. Oproti minulému roku dochází zejména ke zpřesnění informací a formulací. Změny zásad jsou uvedeny v příloze č. 2.
Navrhujeme, aby výše obvyklých nákladů, příjmů a koeficientů potřebných pro výpočet byly stanoveny radou, při vyhlášení termínu pro podávání žádostí, který bude vyhlašován
na podzim v návaznosti na dohodu, kdy MPSV bude mít možnost otevřít aplikaci.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje zastupitelstvu kraje schválit dokument Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2018 dle přílohy ZK-05-2017-66, př. 1.
StanoviskaRada kraje usnesením č. 1357/24/2017/RK schválila
podat dokument Žádost kraje / Hl. města Prahy o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu
na sociální služby pro rok 2018 dle materiálu RK-24-2017-61, př. 1;
a doporučila zastupitelstvu kraje
schválit dokument Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2018 dle materiálu RK-24-2017-61, př. 2.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
dokument Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2018 dle materiálu ZK-05-2017-66, př. 1.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 30. 9. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz