Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-60

ZK-05-2017-60.doc  ZK-05-2017-60pr01.pdf  ZK-05-2017-60pr02.pdf  ZK-05-2017-60pr03.pdf  ZK-05-2017-60pr04.pdf
Číslo materiálu60
Číslo jednacíZK-05-2017-60
NázevFOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Regionální kultura 2017
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh
Popis problémuMateriál se zabývá poskytnutím dotací žadatelům v rámci grantového programu Regionální kultura 2017 na podporu kulturních akcí v rámci neprofesionálního umění.
Uzávěrka GP Regionální kultura 2017 byla dne 10. 5. 2017. Bylo doručeno celkem 54 žádostí s celkovým finančním požadavkem 2 210 865 Kč s tím, že objem finančních prostředků pro grantový program byl schválen ve výši 1 800 000 Kč. Zasedání řídícího výboru se konala ve dnech 22. a 29. května 2017. 5 projektů bylo vyřazeno z důvodu administrativního nesouladu s výzvou, zbývajících 49 projektů bylo hodnoceno členy řídícího výboru. Z nich je navrženo 45 projektů k poskytnutí dotace v požadované výši, 1 projekt bude poměrně krácen, zbývajícím 3 projektům dotace nebude poskytnuta z důvodu nedostatečné finanční alokace. Celkem byla mezi podpořené projekty rozdělena částka ve výši 1 800 000 Kč.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu na základě usnesení řídícího výboru navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2017-60, př. 1 a uzavřít s žadateli veřejnoprávní smlouvy dle materiálu
ZK-05-2017-60, př. 2.
V materiálech ZK-05-2017-60, př. 3 a ZK-05-2017-60, př. 4 jsou dotace, o kterých rozhodla rada kraje.
StanoviskaRada Kraje Vysočina materiál projednala na svém zasedání dne 27. 6. 2017 a usnesením 1175/22/2017/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje k rozhodnutí.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* poskytnout dotace v rámci grantového programu Regionální kultura 2017 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2017-60, př. 1;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvy s žadateli dle materiálu ZK-05-2017-60, př. 2.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 12. 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz