Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-57

ZK-05-2017-57.doc
Číslo materiálu57
Číslo jednacíZK-05-2017-57
NázevMajetkoprávní vypořádání po stavbě II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov
Zpracoval V. Chmela
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává uzavření smlouvy darovací v rámci majetkoprávního vypořádání po stavbě II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov .
V rámci majetkoprávní vypořádání stavby II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov je nutné uzavřít smlouvu darovací mezi Krajem Vysočina na straně dárce a městem Třebíč na straně obdarovaného na převod podílu 2/5 pozemků vedených v katastru nemovitostí jako par. č. 2521/36 a par. č. 2521/37 v katastrálním území Třebíč.
Na výše uvedených pozemcích byl vybudován chodník, a tedy tyto pozemky jsou pro kraj nepotřebné.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje darovat městu Třebíč v rámci majetkoprávního vypořádání stavby II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov podíl 2/5 pozemků vedených v katastru nemovitostí jako par. č. 2521/36 a par. č. 2521/37 v katastrálním území Třebíč.
Zveřejnění záměru převodu výše uvedených pozemků proběhlo na úřední desce ve dnech 3. 8. 2017 - 4. 9. 2017.
Návrh usnesení předpokládá převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč podíl 2/5 pozemků vedených v katastru nemovitostí jako par. č. 2521/36 a par. č. 2521/37 v katastrálním území Třebíč.
Smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smluvní vztah.
StanoviskaRada kraje usnesením 1325/24/2017/RK rozhodla zveřejnit záměr převést darem podíl 2/5 pozemků vedených v katastru nemovitostí jako par. č. 2521/36 a par. č. 2521/37 v katastrálním území Třebíč, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč na úřední desce krajského úřadu a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč podíl 2/5 pozemků vedených v katastru nemovitostí jako par. č. 2521/36 a par. č. 2521/37 v katastrálním území Třebíč.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč podíl 2/5 pozemků vedených v katastru nemovitostí jako par. č. 2521/36 a par. č. 2521/37 v katastrálním území Třebíč.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz