Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-55

ZK-05-2017-55.doc  ZK-05-2017-55pr01.pdf  ZK-05-2017-55pr01a.pdf
Číslo materiálu55
Číslo jednacíZK-05-2017-55
NázevNabytí nemovité věci v souvislosti se stavbou II/128 Salačova Lhota - obchvat
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina bude investorem stavby II/128 Salačova Lhota - obchvat. Nový obchvat nahradí části krajských silnic, které se charakterem stanou místními komunikacemi. Předkládaný materiál řeší uzavření darovací smlouvy mezi Krajem Vysočina a VOD Jetřichovec, družstvo, jejímž předmětem je zemědělská stavba, která se nachází v trase budoucího obchvatu. V rámci uskutečněných jednání bylo dohodnuto, že Kraj Vysočina nabyde uvedenou stavbu do svého vlastnictví darem a poté bude stavba jako vyvolaná investice stavby II/128 Salačova Lhota - obchvat odstraněna. Jedná se o zemědělskou stavbu, která má v účetnictví vlastníka hodnotu nula korun a je ve špatném stavu.
Návrh řešení OM navrhuje uzavřít darovací smlouvu, kterou dárce VOD Jetřichovec, družstvo daruje zemědělskou stavbu bez čp/če situovanou na pozemku par. č. st. 105 v k. ú. a obci Salačova Lhota, obdarovanému Kraji Vysočina. Pozemek pod stavbou je ve vlastnictví obce Salačova Lhota.
Smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.
StanoviskaRada kraje usnesením 1331/24/2017/RK ze dne 25. 7. 2017 doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem zemědělskou stavbu bez čp/če postavenou na pozemku par. č. st. 105 v k. ú. a obci Salačova Lhota z vlastnictví VOD Jetřichovec, družstvo, Jetřichovec 62, 395 01 Pacov, IČO: 00111295 do vlastnictví Kraje Vysočina, a to za podmínky, že obec Salačova Lhota se vzdá předkupního práva vyplývajícího z ust. § 3056 zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ) k uvedené zemědělské stavbě.

Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem zemědělskou stavbu bez čp/če postavenou na pozemku par. č. st. 105 v k. ú. a obci Salačova Lhota z vlastnictví VOD Jetřichovec, družstvo, Jetřichovec 62, 395 01 Pacov, IČO: 00111295 do vlastnictví Kraje Vysočina, a to za podmínky, že obec Salačova Lhota se vzdá předkupního práva vyplývajícího z ust. § 3056 zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ) k uvedené zemědělské stavbě.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz