Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-54

ZK-05-2017-54.doc  ZK-05-2017-54pr01.xls  ZK-05-2017-54pr02.pdf  ZK-05-2017-54pr02a.pdf
Číslo materiálu54
Číslo jednacíZK-05-2017-54
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků pod částí silnice III/38815
Zpracoval V. Veselá
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh
Popis problémuPředložený materiál řeší částečné majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicí III/38815 v k. ú. Hluboké u Dalečína a obci Dalečín.
Kraj Vysočina je vlastníkem silnic II. a III. tříd. Na základě žádosti jednoho z vlastníků pozemků zastavěných uvedenou silnicí objednal majetkový odbor geometrické zaměření. Geometrickým plánem č. 162-52/2016 vyhotoveným Ing. Petrem Rovným, byly odděleny pozemky zastavěné silnici III/38815 od ostatních ploch, které je třeba majetkoprávně vypořádat. Majetkový odbor oslovil vlastníky pozemků pod uvedenou silnicí s návrhem kupní ceny 100 Kč/m2. Zastavěné pozemky, jejichž vlastníci vyslovili souhlas s výkupem, jsou uvedeny v materiálu ZK-05-2017-54, př. 1.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje získat do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky zastavěné silnicí III/38815 v k. ú. Hluboké u Dalečína, které jsou ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob v rozsahu dle materiálu ZK-05-2017-54, př. 1 za dohodnutou kupní cenu 100 Kč/m2. Vlastníci byli s touto nabídkou osloveni a vyslovili souhlas s návrhem na výkup pozemků. Další vlastníci pozemků zastavěných uvedenou silnicí zatím na návrh nereagovali.
Kupní smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztah.
Poté bude vypracován dodatek zřizovací listiny KSÚSV.
Usnesení předpokládá rozhodnout nabýt pozemky zastavěné silnicí III/38815 v k.ú. Hluboké u Dalečína z vlastnictví fyzických a právnických osob do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 100 Kč/m2.
StanoviskaUsnesením 1570/27/2017/RK ze dne 29. 8. 2017 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemky od vlastníků uvedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu
RK-27-2017-49, př. 1 za dohodnutou kupní cenu 100 Kč/m2.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Žďár nad Sázavou souhlasí s výkupem uvedených pozemků.

S výkupy souhlasí také ODSH.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt úplatně pozemky od vlastníků uvedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu ZK-05-2017-54, př. 1 za dohodnutou kupní cenu 100 Kč/m2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz