Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-52

ZK-05-2017-52.doc  ZK-05-2017-52pr01.doc
Číslo materiálu52
Číslo jednacíZK-05-2017-52
NázevPředání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh
Popis problémuJedná se o schválení dodatku Zřizovací listiny KSÚSV, příspěvkové organizace.
V roce 2017 byly ve spolupráci odboru majetkového a KSÚSV, pracoviště Jihlava, uskutečněny výkupy pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy v okrese Jihlava, a to na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 0120/02/2016/ZK ze dne 29. 3. 2016. Pozemky, které již jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina, a jsou určené k předání do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, jsou obsahem materiálu
ZK-05-2017-52, př. 1.
Návrh řešení OM navrhuje schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, v rozsahu dle materiálu ZK-05-2017-52, př. 1. Návrh usnesení předpokládá schválit dodatek ZL KSÚSV.
StanoviskaRada kraje usnesením 1563/27/2017/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. XXX Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-27-2017-41, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 1619 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2017-52, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz