Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-51

ZK-05-2017-51.doc  ZK-05-2017-51pr01.doc
Číslo materiálu51
Číslo jednacíZK-05-2017-51
NázevPředání nemovité věci do hospodaření příspěvkové organizace kraje
Zpracoval Z. Berka
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh
Popis problémuJedná se o předání nově pořízené nemovité věci do hospodaření příspěvkové organizace kraje. Odbor majetkový zajistil, v souladu se schváleným rozpočtem (akce Domov Jeřabina Pelhřimov - Odvodnění pozemku p.č. 387/1 Počátky ), výstavbu dešťové kanalizace včetně šachet a horské vpusti, která zajistí odvodnění pozemku p.č. 387/1 v k.ú. a obci Počátky. Dotčený pozemek je v majetku kraje Vysočina. Pořízením dešťové kanalizace byl odstraněn problém, kdy při intenzivních deštích docházelo k zaplavování pozemků p.č. 385/3 a p.č. 385/4 sousedního vlastníka a následně vytopení jeho stávající garáže umístěné na pozemku p.č. st. 439, v k.ú. a obci Počátky.
Pořízená stavba je v současné době vedena na majetkovém účtu kraje a je potřebné ji předat do hospodaření příspěvkové organizace.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje zastupitelstvu kraje schválit dodatek Zřizovací listiny Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, kterým bude nově pořízená stavba předána k hospodaření této příspěvkové organizace.
StanoviskaRada kraje usnesením 1572/27/2017/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálu
RK-27-2017-52, př. 1;

OSV nemá připomínky k navrhovanému usnesení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 20 Zřizovací listiny Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2017-51, př. 1
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 9. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz