Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-47

ZK-05-2017-47.doc  ZK-05-2017-47pr01.xls
Číslo materiálu47
Číslo jednacíZK-05-2017-47
NázevBezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh
Popis problémuTento materiál řeší bezúplatné nabytí pozemků pod silnicemi II. a III. třídy z vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM) do vlastnictví Kraje Vysočina.
Kraj Vysočina je na základě ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích ve spojení s Rozhodnutím MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 vlastníkem silnic II. a III. třídy na území kraje. Kraj Vysočina převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy jak s fyzickými, tak i právnickými osobami. Značné množství pozemků zastavěných krajskými silnicemi je ve vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Postupně jsou tyto pozemky vypořádávány, a to formou bezúplatného převodu těchto pozemků do vlastnictví kraje
Celková výměra nabývaných pozemků je 3 004.m2.
Návrh řešení OM navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu
ZK-05-2017-47, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina, protože jsou zastavěny tělesy silnic II. a III. třídy. Nabytím těchto pozemků získá kraj jako vlastník staveb silnic i pozemky pod těmito stavbami.
Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztah.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu
ZK-05-2017-47, př. 1 z vlastnictví ČR - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina.
StanoviskaUsnesením 1490/26/2017/RK Rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-26-2017-47, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.

Usnesením 1562/27/2017/RK Rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-27-2017-40, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace i ODSH souhlasí s bezúplatným nabytím pozemků do vlastnictví kraje.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-05-2017-47, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 6. 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz