Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-43

ZK-05-2017-43.doc  ZK-05-2017-43pr01.doc
Číslo materiálu43
Číslo jednacíZK-05-2017-43
NázevVyjmutí nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace
Zpracoval P. Kolář
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh
Popis problémuJedná se o vyjmutí nemovitých věcí - demolovaných budov z hospodaření příspěvkové organizace.
Odbor majetkový v rámci realizace akce Střední průmyslová škola Třebíč - demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny - etapa B zajišťuje demolici pavilonu B. Nadzemní části budovy jsou odstraněny, probíhá likvidace suti a následovat bude odstranění podzemních částí (základů) a výstavba nového pavilonu. Dle údajů v katastru nemovitostí se jedná o čtyři budovy na čtyřech pozemcích. Fakticky se jedná o jeden provozně a funkčně propojený pavilon.
Odstraněné budovy je potřebné k datu potvrzení stavebního úřadu o neexistenci staveb vyjmout z hospodaření Střední průmyslové školy Třebíč.
Návrh řešení OM navrhuje schválit dodatek Zřizovací listiny Střední průmyslové školy Třebíč, kterým se odstraněné budovy k datu potvrzení stavebního úřadu o neexistenci staveb vyjmou z hospodaření této příspěvkové organizace kraje. Následně bude podán návrh na výmaz staveb z katastru nemovitostí.
StanoviskaRada kraje usnesením 1575/27/2017/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Střední průmyslové školy Třebíč dle materiálu RK-27-2017-55, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 13 Zřizovací listiny Střední průmyslové školy Třebíč dle materiálu ZK-05-2017-43, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 12. 9. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz