Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-42

ZK-05-2017-42.doc  ZK-05-2017-42pr01.doc  ZK-05-2017-42pr02.pdf
Číslo materiálu42
Číslo jednacíZK-05-2017-42
NázevUzavření Dodatku č. 1. ke Smlouvě o budoucí smlouvě darovací uzavřené mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod
Zpracoval P. Kolář
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na uzavření Dodatku č. 1. ke Smlouvě o budoucí smlouvě darovací.
Kraj Vysočina na straně vlastníka a budoucího dárce uzavřel s městem Havlíčkův Brod na straně budoucího obdarovaného Smlouvu o budoucí smlouvě darovací, jejím předmětem jsou úseky silnic II. a III. třídy na území města Havlíčkův Brod, jenž přejdou do vlastnictví města po uvedení stavby Jihovýchodního kvadrantu obchvatu města Havlíčkův Brod do užívání.. Investorem Jihovýchodního kvadrantu obchvatu města Havlíčkův Brod je ŘSD ČR, stavba zatím není zahájena. Smlouva o budoucí smlouvě darovací je obsahem materiálu
ZK-2017-42, př. 2
Jedním z těchto úseků je i úsek stávající silnice II/150 od okružní křižovatky u nákupního centra Hypernova (nyní Albert) po křižovatku se silnicí I/38 - jedná se o ulici Žižkova, část ul. Dolní a část ul. Humpolecká. Tento úsek silnice II/150 je již z větší části ze strany kraje rekonstruován a zbývá úsek mezi mostem přes řeku Sázavu ke křižovatce s místní komunikací - ul. Na Ostrově.
Je předjednána možnost převzetí úseku sinice II/150 městem Havlíčkův Brod v návaznosti na dokončení rekonstrukce v celé délce úseku ze strany kraje.
Návrh řešení OM navrhuje uzavřít Dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě o Smlouvě budoucí darovací, kterým by se smluvní strany dohodly na budoucím převodu tohoto úseku silnice II/150 v návaznosti na dokončení rekonstrukce v celé délce úseku. Převzetí ostatních úseků silnic uvedených ve smlouvě by se dále vázalo na uvedení stavby Jihovýchodního kvadrantu obchvatu města Havlíčkův Brod do užívání.
Dle současného znění zákona č. 129/2000 Sb. o krajích je převod pozemních komunikací svěřen radě kraje. Protože o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě darovací rozhodovalo zastupitelstvo kraje, OM navrhuje zastupitelstvu kraje vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona o krajích pravomoc uzavřít Dodatek č. 1 předmětné smlouvy.
StanoviskaRada kraje usnesením 1574/27/2017/RK doporučila zastupitelstvu kraje:
* vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o budoucí smlouvě darovací uzavřené mezi Krajem Vysočina na straně vlastníka a budoucího dárce a městem Havlíčkův Brod na straně budoucího obdarovaného dne 8. 7. 2008;
* rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o budoucí smlouvě darovací uzavřené mezi Krajem Vysočina na straně vlastníka a budoucího dárce a městem Havlíčkův Brod na straně budoucího obdarovaného dne 8. 7. 2008 dle materiálu RK-27-2017-54, př. 1.

ODSH souhlasí se zněním usnesení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o budoucí smlouvě darovací uzavřené mezi Krajem Vysočina na straně vlastníka a budoucího dárce a městem Havlíčkův Brod na straně budoucího obdarovaného dne 8. 7. 2008;
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o budoucí smlouvě darovací uzavřené mezi Krajem Vysočina na straně vlastníka a budoucího dárce a městem Havlíčkův Brod na straně budoucího obdarovaného dne 8. 7. 2008 dle materiálu ZK-05-2017-42, př. 1.
Odpovědnost OM
Termín 31. 10. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz