Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-35

ZK-05-2017-35.doc  ZK-05-2017-35pr01.xls  ZK-05-2017-35pr02.xls  ZK-05-2017-35pr03.doc  ZK-05-2017-35pr04.doc  ZK-05-2017-35pr05.pdf
Číslo materiálu35
Číslo jednacíZK-05-2017-35
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Horní Ves
Zpracoval V. Veselá
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší majetkoprávní vypořádání pozemků pod chodníky a silnicí II/132 v obci Horní Ves.
Obec Horní Ves předložila majetkovému odboru geometrický plán č. 262-264/2016 se žádostí o darování pozemků zastavěných chodníky nebo přilehlých pozemků navazujících na silnici II/132 a nabízí kraji pozemky pod silnicí II/132, které jsou ve vlastnictví obce.
Na základě geometrického zaměření je třeba provést majetkoprávní vypořádání pozemků.
Usnesením 1334/24/2017/RK ze dne 25. 7. 2017 rada kraje rozhodla rada kraje zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky v rozsahu dle materiálu RK-24-2017-38, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Ves. Záměr darování byl vyvěšen na úřední desce ve dnech 26. 7. - 28. 8. 2017.
Návrh řešení OM navrhuje provést majetkoprávní vypořádání pozemků podle vypracovaného geometrického plánu č. 262-264/2016 s tím, že pozemky nacházející se mimo silnici II/132, v rozsahu dle přiloženého materiálu ZK-05-2017-35, př. 1 budou převedeny darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Ves a pozemky v rozsahu materiálu ZK-05-2017-35, př. 2, zastavěné silnicí II/132 budou převedeny z vlastnictví obce Horní Ves do vlastnictví Kraje Vysočina.
Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem pozemky nezastavěné silničním tělesem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Ves a nabýt darem pozemky zastavěné silnicí II/132 z vlastnictví obce Horní Ves do vlastnictví Kraje Vysočina, vše v k. ú. a obci Horní Ves.
StanoviskaUsnesením 1334/24/2017/RK ze dne 25. 7. 2017 rada kraje rozhodla zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-24-2017-38, př. 1 do vlastnictví obce Horní Ves a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-24-2017-38, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina, do vlastnictví obce Horní Ves;
* nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-24-2017-38, př. 2 z vlastnictví obce Horní Ves do vlastnictví Kraje Vysočina.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Pelhřimov se vzájemným darováním pozemků v k. ú. a obci Horní Ves souhlasí.

S uvedenými převody souhlasí i odbor dopravy a silničního hospodářství KÚ.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2017-35, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina, do vlastnictví obce Horní Ves;
* nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2017-35, př. 2 z vlastnictví obce Horní Ves do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
* Dodatek č. 1606 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-05-2017-35, př. 3;
* Dodatek č. 1607 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-05-2017-35, př. 4.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz