Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-33

ZK-05-2017-33.doc  ZK-05-2017-33pr01.doc
Číslo materiálu33
Číslo jednacíZK-05-2017-33
NázevPředání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
Zpracoval V. Veselá
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh
Popis problémuJedná se o schválení dodatku Zřizovací listiny KSÚSV, příspěvkové organizace.
Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 0204/03/2016/ZK a 0578/08/2016/ZK (k. ú. Jeřišno), č. 0287/04/2017/ZK (k. ú. Pavlínov), č. 0184/03/2017/ZK (k. ú. Horní Paseka, Polná, Krátká, Nové Město na Moravě), č. 0218/03/2012/ZK (k. ú. Křelovice u Pelhřimova), č. 0287/04/2017/ZK (k .ú. Hornice) a č. 0110/02/2017/ZK (k. ú. Macourov), byly uskutečněny výkupy pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. tříd. Pozemky obsažené v příloze tohoto materiálu jsou již ve vlastnictví Kraje Vysočina a jsou určené k předání do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci.
Návrh řešení OM navrhuje zastupitelstvu kraje schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2017-33, př. 1. Návrh usnesení předpokládá schválit dodatek zřizovací listiny KSÚSV.
StanoviskaUsnesením 1482/26/2017/RK ze dne 22. 8. 2017 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-26-2017-32, př. 1.

Jiná stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 1605 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2017-33, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 10. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz