Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-32

ZK-05-2017-32.doc  ZK-05-2017-32pr01.doc
Číslo materiálu32
Číslo jednacíZK-05-2017-32
NázevPředání nemovitých věcí do hospodaření Školního statku Humpolec
Zpracoval V. Veselá
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh
Popis problémuJedná se o schválení dodatku Zřizovací listiny Školního statku Humpolec, Dusilov 384, příspěvkové organizace.
Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 0024/01/2017/ZK ze dne 7. 2. 2017 byly uskutečněny výkupy zemědělských pozemků v k. ú. Humpolec a Čejov pro potřeby školního statku Humpolec, který na těchto pozemcích hospodaří. Pozemky obsažené v příloze tohoto materiálu jsou již ve vlastnictví Kraje Vysočina a jsou určené k předání do hospodaření Školního statku Humpolec, příspěvkové organizaci.
Návrh řešení OM navrhuje zastupitelstvu kraje schválit dodatek Zřizovací listiny Školního statku Humpolec, příspěvkové organizace, v rozsahu dle materiálu ZK-05-2017-32, př. 1. Návrh usnesení předpokládá schválit dodatek zřizovací listiny Školního statku Humpolec.
StanoviskaUsnesením 1480/26/2017/RK ze dne 22. 8. 2017 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Školního statku Humpolec, Dusilov 384, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-26-2017-30, př. 1.

Jiná stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 28 Zřizovací listiny Školního statku Humpolec, Dusilov 384, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2017-32, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 10. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz