Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-25

ZK-05-2017-25.doc  ZK-05-2017-25pr01.doc
Číslo materiálu25
Číslo jednacíZK-05-2017-25
NázevPředání nemovité věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Zpracoval P. Kolář
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh
Popis problémuJedná se o schválení dodatku Zřizovací listiny KSÚSV, příspěvkové organizace.
Usnesením 0280/04/2017/ZK ze dne 20. 6. 2017 zastupitelstvo kraje rozhodlo uzavřít smlouvu darovací mezi městem Kamenice nad Lipou na straně dárce a Krajem Vysočina na straně obdarovaného dle materiálu ZK-06-2017-48, př. 3. Předmětem daru byla stavba pozemní komunikace - ulice Jana Jelínka v Kamenici nad Lipou. Darovací smlouva byla uzavřena dne 13. 7. 2017. Tato komunikace bude po rekonstrukci provedené ze strany KSÚSV zařazena do silniční sítě jako úsek silnice II/409.
Návrh řešení OM navrhuje schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým se předmětná stavba pozemní komunikace předá do hospodaření KSÚSV.
StanoviskaRada kraje usnesením 1481/26/2017/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit: dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-26-2017-31, př. 1.

ODSH souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 1599 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2017-25, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 12. 9. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz