Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-21

ZK-05-2017-21.doc  ZK-05-2017-21pr01.xls  ZK-05-2017-21pr02.xls  ZK-05-2017-21pr03.doc  ZK-05-2017-21pr04.doc  ZK-05-2017-21pr05.pdf
Číslo materiálu21
Číslo jednacíZK-05-2017-21
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/402 Třešť - ul. Fritzova
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina byl spolu s městem Třešť investorem stavby - akce II/402 Třešť - ul. Fritzova , která řešila opravu silnice na ulici Fritzova a opravy chodníků na téže ulici. Obě stavby byly geometricky zaměřeny a na obě byl vydán kolaudační souhlas.
Nyní je třeba vypořádat pozemky tak, aby byl uveden do souladu stav vlastnictví stavby a pozemků pod ní.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje provést majetkoprávní vypořádání pozemků na základě geometrického plánu č. 1950-49/2016, který byl již zapsán do katastru nemovitostí. Pozemky nacházející se mimo těleso silnice v rozsahu dle materiálu ZK-05-2017-21, př. 1 budou bezúplatně převedeny z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třešť a pozemky zastavěné silnicí v rozsahu dle materiálu ZK-05-2017-21, př. 2 budou bezúplatně převedeny z vlastnictví města Třešť do vlastnictví Kraje Vysočina. Podmínka zveřejnění záměru darování na úřední desce bude ke dni jednání zastupitelstva kraje splněna.
Darovací smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smlouvy.
StanoviskaUsnesením 1421/25/2017/RK Rada kraje rozhodla zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-25-2017-38, př. 1;
doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-25-2017-38, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třešť;
* nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-25-2017-38, př. 2 z vlastnictví města Třešť do vlastnictví Kraje Vysočina.

Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2017-21, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třešť;
* nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2017-21, př. 2 z vlastnictví města Třešť do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
* dodatek č. 1595 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2017-21, př. 3;
* dodatek č. 1596 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2017-21, př. 4.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz