Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-17

ZK-05-2017-17.doc  ZK-05-2017-17pr01.xls
Číslo materiálu17
Číslo jednacíZK-05-2017-17
NázevZpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2017
Zpracoval7 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2017 pro: jednání zastupitelstva kraje č. 5/2017 dne 12. 9. 2017 zpracovaly: R. Paulíková, E. Vrtalová
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh
Popis problémuEkonomický odbor předkládá zprávu o plnění rozpočtu. Jedná se o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2017.
Návrh řešení Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina je předkládána ve struktuře schváleného rozpočtu kraje na rok 2017 a má následujících 8 částí:
1) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 - 7/2017
* včetně kapitoly Evropské projekty
2) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 - 7/2017
* pouze kapitola Evropské projekty
3) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 - 7/2017
* bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství
4) Financování Kraje Vysočina za období 1 - 7/2017
5) Vývoj daňových příjmů kraje za období 1 - 7/2017
6) Sociální fond za období 1 - 7/2017
7) Fond Vysočiny za období 1 - 7/2017
8) Fond strategických rezerv za období 1 - 7/2017
Do tabulkové části předkládané zprávy byla zapracována všechna rozpočtová opatření schválená do 31. 7. 2017.
StanoviskaRada kraje projednala Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2017 dle přílohy uvedeného materiálu a usnesením č. 1554/27/2017/RK doporučila zastupitelstvu kraje vzít Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2017 na vědomí.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2017.
Odpovědnost odbor ekonomický
Termín 15. září 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz