Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-13

ZK-05-2017-13.doc  ZK-05-2017-13pr01.doc  ZK-05-2017-13pr02.doc
Číslo materiálu13
Číslo jednacíZK-05-2017-13
NázevNávrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělování medailí Kraje Vysočina
Zpracoval L. Matysová
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuVýbor pro udělování medailí Kraje Vysočina se na svém zasedání č. 1/2017 dne 10. 4. 2017 zabýval návrhem změny Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělování medailí Kraje Vysočina (dále jen Zásady ).
Výbor pro udělování medailí Kraje Vysočina doporučil zastupitelstvu kraje provést změnu Zásad v čl. 4, a to ve smyslu, že zastupitelé kraje nebudou moci předkládat návrhy na udělování medailí in memoriam.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělování medailí Kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2017-13, př. 1.
StanoviskaVýbor pro udělování medailí Kraje Vysočina doporučuje zastupitelstvu kraje provést změnu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělování medailí Kraje Vysočina v čl. 4, odstavec 2, a to ve smyslu, že zastupitelé kraje nebudou moci předkládat návrhy na udělování medailí in memoriam.

Rada kraje na svém zasedání č. 27/2017 dne 29. 8. 2017 doporučila zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělování medailí Kraje Vysočina dle materiálu RK-27-2017-11, př. 1 (usnesení 1533/27/2017/RK).
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělování medailí Kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2017-13, př. 1.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 12. 9. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz