Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-12

ZK-05-2017-12.doc  ZK-05-2017-12pr01.doc  ZK-05-2017-12pr02.doc
Číslo materiálu12
Číslo jednacíZK-05-2017-12
NázevJednací řád Zastupitelstva Kraje Vysočina
Zpracoval Z. Kadlec, I. Šteklová
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuŘeditel krajského úřadu pan Zdeněk Kadlec po dohodě se samosprávou kraje inicioval diskusi ve věci aktualizace Jednacího řádu Zastupitelstva Kraje Vysočina. Výsledkem diskuse jsou navrhovány úpravy, viz materiál ZK-05-2017-12, př. 2 (změnový dokument).
Návrh řešení Hejtman Kraje Vysočina navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina vydat Jednací řád Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2017-12, př. 1.
Dle § 44 zákona č. 129/2000Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává zastupitelstvo kraje jednací řád.
StanoviskaRada kraje na svém zasedání č. 27/2017 dne 29. 8. 2017 doporučila zastupitelstvu kraje vydat Jednací řád Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2017-12, př. 1.
Usnesení 1531/27/2017/RK.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
vydává
Jednací řád Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2017-12, př. 1.
Odpovědnost OSH
Termín 12. 9. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz