Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-11

ZK-05-2017-11.doc  ZK-05-2017-11pr01.pdf  ZK-05-2017-11pr02.doc
Číslo materiálu11
Číslo jednacíZK-05-2017-11
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - finanční dar obci Osová Bítýška na úhradu nákladů vzniklých při zásahu jednotky SDH obce
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuObec Osová Bítýška požádala Kraj Vysočina o poskytnutí finančního příspěvku na opravu požárního vozidla CAS 15 MAN TGM 13.240 4x4 BL (dále jen CAS), které je ve výbavě její jednotky SDH.
Při zásahu u požáru v obcí Březí došlo k závažné poruše motoru na CAS. Vozidlo muselo být odtaženo do značkového servisu, kde bylo zjištěno, že závada je natolik velká, že musela být provedena generální oprava. Závada se projevila, přestože bylo vozidlo pravidelně servisováno. Celková částka za opravu byla vyčíslena na 611 086,30 Kč (ZK-05-2017-11, př. 1).
Vozidlo je pojištěno u Hasičské vzájemné pojišťovny, ale na tento typ události se pojištění nevztahuje. Obec tak veškeré náklady spojené s opravou musela uhradit sama ze svého rozpočtu. Vzhledem ke stáří vozidla, vozidlo pořídila obec jako nové v roce 2007, se jednalo o neplánované výdaje, se kterými nebylo možné počítat.
Jednotka SDH obce je zařazena do plánu plošného pokrytí kraje a vlivem poškození techniky byla ohrožena její akceschopnost a využitelnost při zásazích složek IZS. Obec ihned učinila kroky k opravě poškozené techniky.
Návrh řešení Navrhuje se poskytnout obci Osová Bítýška finanční příspěvek 300 000 Kč formou daru na úhradu části vynaložených nákladů na opravu zásahového vozidla CAS 15 MAN TGM 13.240 4x4 BL a schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část o částku 300 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 300 000 Kč.
Finanční příspěvek obci Osová Bítýška na opravu zásahového vozidla CAS je důležitou pomocí k zabezpečení funkčnosti IZS na území Kraje Vysočina. V současné době již obec vozidlo opravila a uhradila náklady za tuto opravu, ale musela přitom neplánovaně vynaložit poměrně významné prostředky ze svého rozpočtu. Důvodem nutnosti rychlé opravy je fakt, že vozidlo je využíváno v rámci plošného pokrytí kraje. Zejména v letošním suchém roce, kdy je vysoké riziko vzniku požárů, je každý takový výpadek zásahové techniky citelný a vyžaduje to učinit opatření ze strany organizace zásahových jednotek. Odklad opravy a tím i omezení funkčnosti techniky jednotky SDH by mohlo ohrozit funkčnost IZS k provádění záchranných a likvidačních prací. Mimo tyto důvody je finanční dar kraje oceněním obětavosti a motivací příslušníků jednotky SDH obce.
StanoviskaRada kraje usnesením č. 1535/27/2017/RK doporučuje zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout finanční dar Obci Osová Bítýška, IČ 00084409, ve výši 300 000 Kč na úhradu nákladů vzniklých při opravě zásahového vozidla CAS 15 MAN TGM 13.240 4x4 BL dle materiálu RK-27-2017-13, př. 2;
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část o částku 300 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 300 000 Kč.

Odbor ekonomický: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva ke dni 23. 8. 2017 činí 62 980 tis. Kč.

Odbor Informatiky: Dar obci Osová Bítýška byl zaevidován v systému eDotace - ID O02267.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar Obci Osová Bítýška, IČ 00084409, ve výši 300 000 Kč na úhradu nákladů vzniklých při opravě zásahového vozidla CAS 15 MAN TGM 13.240 4x4 BL dle materiálu ZK-05-2017-11, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část o částku 300 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 300 000 Kč.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz