Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-09

ZK-05-2017-09.doc  ZK-05-2017-09pr01.pdf  ZK-05-2017-09pr02.pdf  ZK-05-2017-09pr03.pdf  ZK-05-2017-09pr04.pdf
Číslo materiálu09
Číslo jednacíZK-05-2017-09
NázevFOND VYSOČINY - grantový program Prevence kriminality 2017 - návrh na poskytnutí dotací
Zpracoval J. Pokorný
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje dne 9. 5. 2017 usnesením č. 0229/03/2017/ZK vyhlásilo v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny grantový program Prevence kriminality 2017, který je určen na podporu plnění opatření Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2017. Celkový objem finančních prostředků v grantovém programu Prevence kriminality 2017 je 1 300 000 Kč. V termínu stanoveném pro příjem žádostí od 9. 6. 2017 do 14. 7. 2017 bylo doručeno celkem 20 žádostí neziskových organizací, obcí a škol s celkovými finančními požadavky ve výši 2 085 482 Kč. Řídící výbor grantového programu Prevence kriminality 2017 na svém zasedání dne 9. 8. 2017 doporučil poskytnout dotace na podporu 11 projektů tzv. nad čarou v celkové výši 1 300 000 Kč (alokovaná částka), které byly ohodnoceny jako nejkvalitnější. Mezi uvedenými 11 projekty je i projekt Města Pelhřimov, který se umístil jako 11. v pořadí s tím, že do vyčerpání alokované částky zůstalo na jeho podporu 24 118 Kč z požadovaných 54 000 Kč. Město Pelhřimov uskuteční projekt v plném rozsahu i se sníženou podporou.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana - garant grantového programu Prevence kriminality 2017 - předkládá návrh řídícího výboru rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu Prevence kriminality 2017 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-05-2017-09, př. 1 (rozhodla v rámci své kompetence rada kraje) a ZK-05-2017-09, př. 3. Dotace budou poskytnuty na základě smluv dle přílohy ZK-05-2017-09, př. 4 tohoto materiálu. Řídící výbor dále navrhl neposkytnout dotace žadatelům na projekt dle materiálu ZK-05-2017-09, př. 2 (rozhodla v rámci své kompetence rada kraje).
StanoviskaOdbor informatiky:
Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID FV02098.

Rada kraje dne 29. 8. 2017 usnesením č. 1532/27/2017/RK rozhodla poskytnout dotace v rámci grantového programu Prevence kriminality 2017 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-27-2017-10, př. 1upr1; uzavřít veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí dotace na projekty v rámci grantového programu Prevence kriminality 2017 dle materiálu
RK-27-2017-10, př. 2upr1; neposkytnout dotaci v rámci grantového programu Prevence kriminality 2017 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-27-2017-10, př. 3 a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci v rámci grantového programu Prevence kriminality 2017 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-27-2017-10, př. 4upr1; uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v rámci grantového programu Prevence kriminality 2017 dle materiálu RK-27-2017-10, př. 5upr1; neposkytnout dotaci v rámci grantového programu Prevence kriminality 2017 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-27-2017-09, př. 6.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* poskytnout dotaci v rámci grantového programu Prevence kriminality 2017 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-05-2017-09, př. 3;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v rámci grantového programu Prevence kriminality 2017 dle materiálu ZK-05-2017-09, př. 4.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 12. 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz