Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-07

ZK-05-2017-07.doc  ZK-05-2017-07pr01.pdf  ZK-05-2017-07pr02.pdf  ZK-05-2017-07pr03.pdf  ZK-05-2017-07pr04.pdf
Číslo materiálu07
Číslo jednacíZK-05-2017-07
NázevŽádost města Pacov o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina obdržel žádost města Pacov o dotaci ze dne 24. 3. 2017 na zakoupení nové cisternové automobilové stříkačky (CAS), kterou město plánuje pořídit do vybavení její jednotky požární ochrany (ZK-05-2017-07, př. 1). Město požádalo i o státní dotaci z dotačního programu Dotace pro jednotky SDH obcí , který spravuje Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství HZS ČR (MV - GŘ HZS ČR). MV - GŘ HZS ČR žádosti vyhovělo a město obdrží dotaci 2 500 000 KČ. Krajskou dotaci plánuje město využít na úhradu části své spoluúčasti ke státní dotaci. Celková cena CAS se pohybuje dle vybavení okolo 6 500 000 Kč. Obec ze svého rozpočtu musí vydat cca 4 000 000 Kč.
Žádost obce je předložena k projednání v orgánech kraje až nyní, a to z důvodu, že město dodatečně požádalo MV o prodloužení realizace projektu až do poloviny roku 2018. MV žádosti města vyhovělo a prodloužilo termín do 29. 6. 2018 (ZK-05-2017-07, př. 2). V návaznosti na tyto kroky byla proto administrace žádosti o krajskou dotaci pozastavena do doby, než MV rozhodne o žádosti obce o prodloužení termínu.
Návrh řešení Navrhuje se schválit žádost města Pacov a poskytnout z rozpočtu kraje dotaci ve výši 500 000 Kč na nákup CAS. Dotaci poskytnout po realizaci nákupu a předložení závěrečného vyúčtování.
Udržení kvalitního vozového parku jednotky SDH obce představuje mimo jiné jeho pravidelnou obměnu. To je finančně velmi nákladná záležitost, zejména u CAS, a to i přesto, že obec získá statní dotaci. Je v zájmu kraje, aby jednotky SDH obcí byly stoprocentně spolehlivé. Jsou součástí IZS, které působí na území kraje, a nemalou měrou přispívají k bezpečnosti regionu. Je proto vhodné podpořit zejména ty obce, které jsou při obnově požární techniky iniciativní. Pokud obec přistoupí k pořízení nové CAS, jedná se o velký zásah do jejího rozpočtu a dotace od kraje je pro ni významnou pomocí. Takto aktivní obce kraj podpořil již v minulosti. V letošním roce to je obec Herálec a městys Havlíčkova Borová, v loňském roce to pak byla města Velké Meziříčí a Počátky, městys Batelov a obec Velká Losenice. Dotace byly vždy ve stejné výši 500 000 Kč.
StanoviskaRada kraje usnesením č 1477/26/2017/RK doporučuje zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout dotaci Městu Pacov, IČO 00248789 ve výši 500 000 Kč na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky dle materiálu RK-26-2017-27, př. 3;
* rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-26-2017-27, př. 3;
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč.
Odbor ekonomický: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva činí 62 980 tis. Kč.

Odbor Informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O02096.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* poskytnout dotaci Městu Pacov, IČO 00248789 ve výši 500 000 Kč na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky dle materiálu ZK-05-2017-07, př. 3;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-05-2017-07, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz