Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-05

ZK-05-2017-05.doc  ZK-05-2017-05pr01.pdf  ZK-05-2017-05pr02.doc
Číslo materiálu05
Číslo jednacíZK-05-2017-05
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - poskytnutí dotace Městu Velká Bíteš
Zpracoval J. Pokorný
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuStarosta města Velká Bíteš oznámil dopisem ze dne 26. 6. 2017, že město zřídilo městskou policii. Současně požádal Kraj Vysočina o podporu technického vybavení městské policie dle materiálu ZK-05-2017-05, př. 1 - poskytnutí přístroje na měření alkoholu v dechu (dále jen alkoholtester ). Vybavením městské policie tímto přístrojem je sledováno zvýšení bezpečnosti obyvatel města a zvýšení účinnosti preventivních opatření obsažených v Koncepci prevence kriminality města Velká Bíteš. Konkrétně jde o opatření v oblasti prevence podávání a požívání alkoholu nezletilými a mladistvými (provádění kontrolní činnosti dle zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami). Rovněž tak i k posílení činnosti městské policie v oblasti bezpečnosti silničního provozu (měření alkoholu v dechu řidičů motorových vozidel projíždějících městem).
Starosta města Velká Bíteš požádal o podporu technického vybavení městské policie i s ohledem na podporu ostatním městským policiím v kraji, kterým byly poskytnuty obdobné přístroje v letech 2009 (Jihlava, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod - schváleno usnesením č. 1847/38/2009/RK) a v roce 2010 (Velké Meziříčí, Chotěboř, Světlá nad Sázavou, Moravské Budějovice, Nové Město na Moravě - schváleno usnesením č. 2037/40/2010/RK).
Přístroje poskytnuté městským policiím v roce 2009 a 2010 byly zakoupeny z rozpočtu Kraje Vysočina na základě výběrového řízení od firmy Draeger Safety. Jednalo se o typ 6810 v hodnotě cca 36 000 Kč (s příslušenstvím). Město Velká Bíteš žádá o zakoupení novějšího a technicky lépe vybaveného typu 7510, na jehož zakoupení by bylo nutno vypsat nové výběrové řízení.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje vyhovět žádosti města Velká Bíteš a poskytnout dotaci Městu Velká Bíteš ve výši 40 000 Kč na zakoupení alkoholtesteru dle materiálu
ZK-05-2017-05, př. 2. Podpora činnosti Městské policie Velká Bíteš je v souladu s Koncepcí prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2017 až 2020, která obsahuje opatření v oblasti boje proti alkoholismu.
StanoviskaEkonomický odbor - nemá připomínky k rozpočtovému opatření.

Odbor informatiky - podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O02232.

Rada Kraje Vysočina usnesením 1475/26/2017/RK doporučuje zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 40 000 Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5399 - Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku Městu Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš, IČO: 00295647 na zakoupení přístroje na měření alkoholu v dechu dle materiálu RK-26-2017-25, př. 2;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-26-2017-25, př. 2.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* poskytnout dotaci ve výši 40 000 Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5399 - Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku Městu Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš, IČO: 00295647 na zakoupení přístroje na měření alkoholu v dechu dle materiálu ZK-05-2017-05, př. 2;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-05-2017-05, př. 2.
Odpovědnost OSH, OE
Termín do 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz