Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-08-2016-18

ZK-08-2016-18.doc  ZK-08-2016-18pr01.pdf  ZK-08-2016-18pr02.pdf
Číslo materiálu18
Číslo jednacíZK-08-2016-18
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby rekonstrukce mostu ev. č. 345-005 v Nové Vsi u Chotěboře
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh
Popis problémuJedná se o schválení převodu pozemků.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny p.o. byla v roce 2013 investorem stavby rekonstrukce mostu ev. č. 345-005 v Nové Vsi u Chotěboře. Po dokončení stavby, po zaměření skutečného provedení stavby a z následně vyhotoveného geometrického plánu číslo 390-75/2014 je zřejmé, že výše uvedenou stavbou byly trvale dotčeny i pozemky vedené v katastru nemovitostí jako vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu Lesy České republiky, s.p.
Návrh řešení Pro naplnění zájmu kraje o majetkoprávní vypořádání stavbou dotčených pozemků, navrhuje OM zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina koupí pozemky od Lesů České republiky, s.p. za cenu, za podmínek a v rozsahu dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-08-2016-18, př. 1. Požadovaná kupní cena za pozemky vychází ze znaleckého posudku a činí cca 51,70 Kč/m2. K tomu je připočteno znalečné a poplatek za návrh na vklad do katastru nemovotistí.
StanoviskaRada kraje svým usnesením 2059/39/2016/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu Lesy České republiky, s.p. do vlastnictví Kraje Vysočina koupí pozemky za cenu, za podmínek a v rozsahu dle kupní smlouvy dle materiálu RK-39-2016-74, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu Lesy České republiky, s.p. do vlastnictví Kraje Vysočina koupí pozemky za cenu, za podmínek a v rozsahu dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-08-2016-18, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 6. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz