Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-08-2016-36

ZK-08-2016-36.doc  ZK-08-2016-36pr01.doc
Číslo materiálu36
Číslo jednacíZK-08-2016-36
NázevPředání nemovitých věcí do hospodaření - k.ú. Ždírec na Moravě
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší předání nemovitých věcí získaných kupní smlouvou z vlastnictví obce Ždírec do hospodaření Domova Ždírec, příspěvkové organizace.
Kraj Vysočina uzavřel v souladu s usnesením 0293/04/2010/ZK kupní smlouvu s obcí Ždírec, na základě které se kraj stal vlastníkem pozemků st. par. č. 98, st. par. č. 99, par. č. 8/1 a par. č. 899/2 v k. ú. Ždírec na Moravě, obec Ždírec. Uvedené pozemky byly získány v souvislosti s akcí Přístavba k domovu důchodců Ždírec pro klidovou a odpočinkovou zónu pro klienty domova důchodců. Stavba byla zrealizována a následně zkolaudována. Koupené pozemky byly upraveny do podoby parku, ve kterém byla v roce 2014 provedena revitalizace.
Koupené pozemky je třeba předat do hospodaření příspěvkové organizaci, která je využívá, tj. Domovu Ždírec, a to formou dodatku zřizovací listiny.
Návrh řešení OM navrhuje schválit dodatek zřizovací listiny Domova Ždírec, kterým budou výše uvedené pozemky předány do hospodaření této organizace.
Usnesení předpokládá schválit dodatek zřizovací listiny Domova Ždírec.
StanoviskaUsnesením 2148/40/2016/RK rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje schválit dodatek Zřizovací listiny č. xx Domova Ždírec dle materiálu RK-40-2016-85, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstva kraje
schvaluje
dodatek č. 18 Zřizovací listiny Domova Ždírec, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-08-2016-36, př. 1.
Odpovědnost OM
Termín 20. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz