Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-08-2016-14

ZK-08-2016-14.doc
Číslo materiálu14
Číslo jednacíZK-08-2016-14
NázevPřevod finančních prostředků do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina
Zpracoval J. Kopecká
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh
Popis problémuPři tvorbě rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016 se v oblasti daňových příjmů vycházelo ze zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů. Schválený rozpočet daňových příjmů na rok 2016 ve výši 3 900 000 tis. Kč byl splněn na 100,1 % již v listopadu 2016. Prosincovou přijatou platbou daní dojde k přeplnění daňových příjmů za rok 2016 oproti schválenému rozpočtu.
Návrh řešení Vzhledem k popsanému vývoji daňových příjmů a vzhledem k potřebě finančních prostředků na krytí evropských projektů navrhujeme převod částky 230 000 tis. Kč z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.
StanoviskaRada kraje doporučila usnesením č. 2099/40/2016/RK zastupitelstvu kraje schválit převod ve výši 230 000 tis. Kč z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje vysočina.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
převod částky 230 000 tis. Kč z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016 do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz