Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2016-14

ZK-05-2016-14.doc  ZK-05-2016-14pr01.doc
Číslo materiálu14
Číslo jednacíZK-05-2016-14
NázevSchválení odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Nemocniční informační systém pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina
Zpracoval P. Pavlinec
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuJedná se o schválení odůvodnění veřejné zakázky Nemocniční informační systém pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina (dále jen NIS ).
Vzhledem k tomu, že veřejná zakázka je předpokládanou hodnotou významnou veřejnou zakázkou (veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou nad 50 mil. Kč), je dle § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) nutné, aby bylo odůvodnění účelnosti této veřejné zakázky schváleno zastupitelstvem kraje.
Předpoklad předložení zadávacích podmínek veřejné zakázky Radě Kraje Vysočina ke schválení je v září roku 2016. Zadávací podmínky veřejné zakázky jsou v současné době předběžně tržně konzultovány a jsou zveřejněny na adrese http://www.vas-nazor.cz/kraj-show_topic.html?id_topic=33. Předběžné oznámení veřejné zakázky bylo zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 4. 8. 2016.
Návrh řešení Odbor informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Nemocniční informační systém pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina dle materiálu ZK-05-2016-14, př. 1.
Zastupitelstvo kraje dle § 156 odst. 3 ZVZ schvaluje odůvodnění účelnosti významné veřejné zakázky.
StanoviskaRada Kraje Vysočina dne 23. 8. 2016 doporučila svým usnesením č. 1448/26/2016/RK zastupitelstvu schválit odůvodnění účelnosti veřejné zakázky.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
schválit odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Nemocniční informační systém pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina dle materiálu ZK-05-2015-14, př. 1.
Odpovědnost odbor informatiky
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz