Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-56

ZK-03-2015-56.doc  ZK-03-2015-56pr01.doc  ZK-03-2015-56pr02.pdf
Číslo materiálu56
Číslo jednacíZK-03-2015-56
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/3519 v k. ú. Radošov
Zpracoval L. Sýkorová
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou silnice III/3519 v k. ú. Radošov.
Na OM se již dříve obrátil jménem obce a dotčených vlastníků starosta obce Radošov s návrhem na výkup pozemků pod tělesem silnice III/3519.
Usnesením 0108/02/2015/ZK již bylo schváleno nabytí pozemků darem od obce Radošov a úplatné nabytí od některých vlastníků pozemků pod tělesem silnice III/3519 v k. ú. Radošov.
Nyní další vlastníci souhlasili s návrhem na majetkoprávní vypořádání.
S ohledem na výše uvedené je třeba provést výkup těchto pozemků.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje provést majetkoprávní vypořádání - výkup pozemků dle materiálu ZK-03-2015-56, př. 1 od vlastníků pozemků uvedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv.
Kupní smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.
Poté budou vypracovány dodatky ke zřizovací listině KSÚSV.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout nabýt pozemky dle materiálu ZK-03-2015-56, př. 1 za dohodnutou kupní cenu ve výši 50 Kč/m2 do vlastnictví kraje.
StanoviskaUsnesením 0773/14/2015/RK rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemky od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu RK-14-2015-20, př. 1 za dohodnutou kupní cenu ve výši 50 Kč/m2.

Odbor dopravy a silničního hospodářství a KSÚSV souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt úplatně pozemky od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu ZK-03-2015-56, př. 1 za dohodnutou kupní cenu ve výši 50 Kč/m2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 2015- 8- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz