Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-02-2013-80

ZK-02-2013-80.doc  ZK-02-2013-80pr01.pdf  ZK-02-2013-80pr02.doc
Číslo materiálu80
Číslo jednacíZK-02-2013-80
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - uzavření darovací smlouvy s městem Ledeč nad Sázavou
Zpracoval J. Kumpa, L. Hondlová., V. Švarcová
Předkládá P. Krčál
Počet příloh
Popis problémuNa odbor sociálních věcí se obrátil starosta Města Ledeč nad Sázavou, Mgr. Petr Vaněk s žádostí o finančním zapojení Kraje Vysočina jako zřizovatele Domova Háj, příspěvkové organizace, na stavebních pracích ohledně rekonstrukce odtoku přečištěných odpadních vod z čističky odpadních vod. Čistička odpadních vod je v areálu organizace Vysočinské nemocnice s. r. o. (dříve také Nemocnice Ledeč - Háj, s. r. o.)
Celkové stavební náklady jsou vyčísleny na 699 152 Kč, přičemž pan starosta požaduje 50 % finanční zapojení čili 349 576 Kč - žádost pana starosty je součástí materiálu
ZK-02-2013-80, př. 1.
Smlouva o zřízení věcného břemene ve prospěch vlastníka Domova Háj, příspěvkové organizace (Kraje Vysočina), bude předložena samostatným materiálem do rady kraje.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout o poskytnutí daru dle materiálu ZK-02-2013-80, př. 2 ve výši 350 000 Kč a dále schválit rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 350 000 Kč při současném zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o stejnou částku 350 000 Kč.
StanoviskaRada kraje doporučila svým usnesením 0578/11/2013/RK ze dne 26. 3. 2013 zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dar dle materiálu ZK-02-2013-80, př. 2 a schválit rozpočtové opatření.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dar dle materiálu ZK-02-2013-80, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 350 000 Kč při současném zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 350 000 Kč.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
Termín 30. 6. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz