Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-02-2013-78

ZK-02-2013-78.doc  ZK-02-2013-78pr01.doc  ZK-02-2013-78pr02.doc
Číslo materiálu78
Číslo jednacíZK-02-2013-78
NázevPodnět k provedení kontrol na základě požadavku politického klubu ODS
Zpracoval V. Kaňkovský
Předkládá V. Kaňkovský
Počet příloh
Popis problémuNa zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 2/2013, konaného dne 28. 2. 2013, byl projednán podnět doručený předsedovi kontrolního výboru MUDr. Vítu Kaňkovskému od Mgr. Oty Bence, předsedy politického klubu ODS, k projednání dvou záležitostí kontrolním výborem dle materiálu ZK-02-2013-78, př. 1.
Jedná se o okolnosti stavby kruhové křižovatky v obci Bransouze a dále o požadavek, aby se kontrolní výbor zabýval postupy při odstraňování pochybení, která byla zjištěna v rámci veřejnosprávní kontroly na Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny v roce 2012, viz materiál
RK-14-2012-79, př. 2.
Vzhledem k tomu, že kontrolní výbor provádí svoji kontrolní činnost na základě kompetencí daných § 77 a 78 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), uložili členové kontrolního výboru (usnesením 008/02/2013/KV - viz materiál ZK-02-2013-78, př. 2) MUDr. Vítu Kaňkovskému, předsedovi Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina, předložit na nejbližší zasedání ZK materiál, na jehož základě ZK projedná podnět Mgr. Oty Bence
a přijme k němu usnesení.
Návrh řešení Předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina navrhuje zastupitelstvu kraje pověřit Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
- provedením kontroly postupu při odstraňování pochybení, která byla zjištěna v rámci veřejnosprávní kontroly na Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny v roce 2012, viz materiál RK-14-2012-79, př. 2,
- prověřením postupu orgánů Kraje Vysočina při projektové přípravě, financování
a realizaci kruhové křižovatky v obci Bransouze.
StanoviskaRada kraje na svém zasedání č. 10/2013 dne 19. 3. 2013 vzala na vědomí návrh dle materiálu ZK-02-2013-78, př. 1 a usnesení Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 008/02/2013/KV přijaté k tomuto návrhu a vyjádřila souhlas se zařazením návrhu dle materiálu ZK-02-2013-78, př. 1 a požadavku Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina dle usnesení č. 008/02/2013/KV do programu 2. zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina, které se bude konat dne 2. 4. 2013.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
pověřuje
* Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina provedením kontroly postupu při odstraňování pochybení, která byla zjištěna v rámci veřejnosprávní kontroly na Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny v roce 2012;
* Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina prověřením postupu orgánů Kraje Vysočina při projektové přípravě, financování a realizaci kruhové křižovatky v obci Bransouze.
Odpovědnost KV ZKV
Termín 2. 4. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz